top of page
  • Marta Dušková

Jaké plány má Středočeský kraj pro cyklisty?

Středočeský kraj dlouhodobě podporuje cyklisty rozvojem patřičné infrastruktury, ať už formou budováním cyklostezek či úschoven na kola – tedy cyklověží a cykloboxů. Trasy navíc mohou využít nejen cyklisté, ale také vyznavači jízdy na koloběžce.

Středočeský kraj plánuje investovat do cyklotras v Polabí, kde přibude 10 km nové asfaltové cesty na pravém břehu řeky Město Kostelec nad Labem - oficiální. Kromě cyklostezky vyroste i nová cyklolávka v Město Lysá nad Labem, která se stane součástí mostu Bohumila Hrabala v Lysé-Litoli. Naopak v povodí řeky Vltavy se bude stavět u Město Mělník. Cílem je spojit město s Prahou. Z Mělníka se pak cyklisté mohou napojit na Labskou stezku, které pokračuje až k hranicím s Německem.

Novinkou bude možnost čerpat dotace na výstavbu cyklověží a cykloboxů. Jejich umístění u vlakových nádraží či autobusových zastávek motivuje občany nejen k pravidelnému pohybu, ale také k použití kola alespoň k částečné přepravě do zaměstnání či za nákupem.

„Naší strategií je investovat především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras, které se napojují do dalších krajů. Dalšími prioritami je budování páteřních regionálních tras a cyklotrasy do propojovacích bodů na hranici Prahy. Mix průběžného dobudovávání stezek, jejich dostupnost z množství železničních stanic a řada přírodních i architektonických krás, dělá z našeho kraje skutečně atraktivní region,“ podotýká Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy. V dotačním fondu je pro letošek připraveno dvacet milionů korun. Pokud příjemci dotace zkombinují s těmi, které nabízí Státní fond dopravní infrastruktury, mohou z dotací pokrýt až sto procent vynaložených nákladů.


Podrobnější informace k budování rozsáhlé sítě cyklostezek na webu kraje Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)


62 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page