top of page
  • Marta Dušková

Jaké změny přináší nový stavební zákon?

Nový stavební zákon, který platí od 1. července, zavádí některé výrazné změny. Řízení o povolení záměru je jednou z nich a sdružuje v sobě náhradu za několik různých druhů povolení, jako je územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas. Všechna tato řízení jsou shrnuta pod jedno.

S tím souvisí změny současného rozdělení stavebních úřadů, a i způsob jejich práce. Již nebude zapotřebí obíhat a rozlišovat úřad silniční, vodoprávní či klasický stavební úřad se žádostmi. Na obci či kraji bude pouze jeden stavební úřad a žádost bude jediná, která zahrne všechny požadavky. A ani s touto žádostí nebude nutné nikam chodit, měla by dorazit stejně jako další podklady pro povolení stavby prostřednictvím nového portálu stavebníka Portál stavební správy (gov.cz).

Nový stavební zákon ruší speciální stavební úřady, které se zabývaly povolením stavby drah, dálnic, silnic místních komunikací, staveb vodních děl a další. Krajský stavební úřad bude nadřízeným úřadem pro obecní stavební úřady, bude provádět kontrolu jejich činnosti, rozhodovat o odvolání a další.

Současně došlo k přejmenování Odboru územního plánování a stavebního řádu na Odbor územního plánování a krajský stavební úřad, a také k přejmenování oddělení stavebního řádu na oddělení Krajský stavební úřad.

Nový stavební zákon by měl zajistit jednotnost a předvídatelnost rozhodování a používání jednotné metodiky.

Víc informací na webu Středočeského kraje v článku Krajský stavební úřad od července nově Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page