top of page
  • Marta Dušková

Jak bude řešit město Kralupy nad Vltavou úsporu elektrické energie…

Na konci měsíce září začíná město s úspornými opatřeními, jež se v prvé fázi dotknou především veřejného osvětlení. Rada města na svém zasedání schválila postup navržený vedením TSM Kralupy, který spočívá v odstávce jednotlivých kusů lamp.

V praxi to bude znamenat, že „první lampa zůstane zapnutá, další vypnutá a následující opět zapnutá.“ „Toto opatření začneme postupně realizovat. Týkat se bude všech dvaatřiceti okruhů veřejného osvětlení,“ říká Luboš Němec, ředitel TSM Kralupy nad Vltavou, jehož organizaci dále čeká monitoring dopadů tohoto opatření. „Naším úkolem bude dále prověřovat určitá specifická místa ve městě, která mohou být potenciálně riziková. Jedná se např. o křižovatky, přechody atd.,“ uvedl ředitel TSM Kralupy s tím, že první vlna opatření se dotkne nejprve Lobečku (strana směrem od Mostní ke koupališti). Následovat bude druhá část od Mostní a pak dále do Kralup.


Další opatření zavádí město s energetickým manažerem, jenž určí jasný postup pro jednotlivé provozy městských příspěvkových organizací, hlavně škol (vypínání počítačů, minimální větrání, snížení teploty vytápění atd.). Dále město připravuje rozpočet, který bude reflektovat tyto okolnosti. Pokud by vycházel z dnešních cen, vydalo by město za energie přibližně o 60 mil. Kč navíc.


Opatření ve školách, na MěÚ a dalších městských objektech

V objektu MěÚ jsou vypnuté klimatizace, s příchodem topné sezóny bude upravena teplota vytápění. Se školami proběhne domluva. Město však nebude požadovat nejspodnější hranici 18 stupňů, ani ve školách, ani v domech s pečovatelskou službou. V obecném měřítku se bude snažit držet kolem dvaceti stupňů.


Opatření pro krytý plavecký bazén

Bazén bude otevřen pravděpodobně až v lednu či únoru roku 2023 (po dokončení rekonstrukce). Teplota vody a vzduchu bude stanovena na základě cen energií, za jaké se podaří v daném období nakoupit.


Dopad růstu cen pohonných hmot na MHD

Město MHD neprovozuje. Je zařazeno v systému PID a IDSK, pouze doplácí ztráty na jednotlivých linkách. Omezení spojů či růst cen jízdného není v kompetenci města.


Dopad růstu cen energií na městský rozpočet

Odhad dle současných cen na burze je nějakých 55-60 mil. Kč. Pokud se podaří zrealizovat plánovaná úsporná opatření, mohlo by to být přibližně 35 mil. Kč.


Omezení investic (v rámci úsporných opatření)

Chybějící peníze na energie se vydají z předpokládaných prostředků pro investice. Realizovat se budou jen ty, které jsou dotační (např. z prostředků EU) a které už byly městu přislíbeny. Další investice budou odloženy. Ponechají se pouze peníze na údržby a nezbytné opravy.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page