top of page
  • Mína Hartmanová

Jak budou probíhat zápisy do základních a mateřských škol v Mělníku

Zápis do mělnických mateřských škol 2021

V letošním roce čeká Mělnické novinka – přijímací řízení do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 bude realizováno za podpory elektronického systému s názvem "Zápis do MŠ", který včetně všech potřebných informací naleznete na speciálních webových stránkách.Zápis bude probíhat ve třech fázích:

FÁZE 1: Vydávání přihlášek

1. 4. - 9. 5. 2021

V tomto období budou vydávány žádosti o přijetí, které můžete získat třemi následujícími způsoby:

1. Elektronické vydání žádosti

Na stránce https://zapisms.melnik.cz vám bude vytvořena žádost ve formátu PDF.


2. Vyzvednutí žádosti v mateřské škole

Sledujte aktuální informace zveřejňované mateřskou školu, na kterou chcete své dítě přihlásit, a to i v souvislosti se současnou epidemiologickou situací.


3. Vyzvednutí žádosti na Oddělení školství Městského úřadu Mělník

Žádosti můžete v úřední dny nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. 315 635 327 vyzvedávat na Oddělení školství MěÚ Mělník, nám. Míru 51 (1. patro, Ing. Helena Frýdlová nebo Jarmila Čmejlová, dveře č. 217).


V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo Oddělení školství Městského úřadu Mělníku, kde vám rádi poradí a pomohou.


Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo mateřskou školu, nezapomeňte si s sebou vzít průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a domluvit si termín a čas návštěvy.


S žádostí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte v průběhu přijímacího řízení, a pod kterým budou zveřejněny výsledky řízení. Nezapomeňte si jej uchovat.


FÁZE 2: Sběr přihlášek

13. 5. 2021 od 9:00 – 16:00

Navštivte vybranou MŠ, do které chcete žádost o přijetí předložit, s kompletní dokumentací pro přijetí. Tímto krokem bude zahájeno přijímací řízení. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se může příjem žádostí o přijetí lišit na základě aktuálních nařízení MŠM, prosíme, sledujte webové stránky jednotlivých mateřských škol, www.melnik.cz a https://zapisms.melnik.cz.


FÁZE 3: Přijímací řízení

od 18. 5. 2021

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do MŠ.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.


Věříme, že tento nový systém nám přinese výrazné zjednodušení administrativy pro rodiče i MŠ, zefektivnění a zrychlení celého přijímacího řízení.


Zápis do prvních tříd mělnických základních škol

V týdnu od 12. dubna 2021 bude probíhat zápis do prvních tříd mělnických základních škol. Spádovost jednotlivých základních škol je dána vyhláškou města Mělníka č. 3/2016, kterou naleznete na stránkách města.


Dětem z jednotlivých spádových oblastí bude zaslána příslušnou ZŠ pozvánka k zápisu včetně jeho způsobu na adresu trvalého bydliště. Vzhledem k současné epidemiologické situaci sledujte stránky města a jednotlivých základních škol, kde bude zveřejněn způsob zápisu s ohledem na situaci a metodiku MŠMT.


146 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page