top of page
  • Marta Dušková

Jak pokračují práce na cyklostezce Kralupy – Otvovice – Zákolany?

Dostavba cyklostezky mezi Kralupy nad Vltavou, Otvovicemi a Zákolany je plném proudu. Práce na cyklostezce byla zastavena více než na dva roky z důvodu nutnosti nového stavebního povolení.

Další etapa projektu cyklostezky znovu odstartovala v polovině srpna. Podrobné informace k projektu zveřejnilo město Kralupy nad Vltavou na svých webových stránkách:

„Projekt byl zpracováván přibližně před dvanácti lety. Za tu dlouhou dobu se místní potok dostal trochu více z koryta, čímž muselo dojít k posunutí stezky. Změněny však musely být i technologický postupy, a to včetně zvolených materiálů,“ říká Jan Novotný z odboru realizace investic MěÚ Kralupy nad Vltavou, jenž dále upozornil i na nezbytné přemostění potoka.


První se bude nacházet u odpočinkového altánu v centru obce, druhé pak za fotbalovým hřištěm (směr Otvovice). Od tohoto místa směřuje stále ještě nedokončená stezka do sousední obce, kde ovšem už také probíhají úpravy terénu. Je tedy zřejmé, že právě v tomto úseku budou práce až do konce roku nejvíce soustředěny. „Kralupská část cyklostezky byla už dokončena, v obci Otvovice chybí už pouze jedna část. Postupně se blížíme k cíli, přestože to nejtěžší stojí teprve před námi,“ vysvětluje Jan Novotný, který se tak obratem znovu vrací k terénním úpravám v blízkosti potoka.

S tímto tvrzím rovněž souhlasí Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic: „Určitá stavební úskalí lze předpokládat, ale pevně věřím, že se nám stezku podaří dokončit v řádném termínu. Projekt stezky Kralupy – Otvovice – Zákolany je skutečně moc pěkně zpracován. Jsem přesvědčena o tom, že cyklostezka bude hojně využívána.“

Většina cyklistů je už víceméně seznámena s částí propojující Kralupy a Otvovice, avšak zdaleka ne všichni sportovní nadšenci vědí, kudy povede finální úsek. Ten můžeme brát zhruba od nádražní stanice v Zákolanech, následně pak dolů k potoku, kde vznikne už výše zmíněných mostek. Rovná část posléze zavede cyklistu k fotbalovému hřišti, a v neposlední řadě až k vysokému železničnímu mostu. Po překonání dalšího mostku se cílovou zastávkou stane odpočinkový altán, kde jsou mimo jiné umístěny okrasné ukazatele. Kompletní turistická linka zároveň naváže na trasu Praha, Šarecké údolí – Okoř.37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page