top of page
  • Marta Dušková

Jak pokračuje záchrana liběchovského kostelíčka?

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a sv. Hrobu v Liběchově. Cílem spolku byla a je především záchrana této památky a jejího okolí. Spolek pořádá spoustu kulturních i charitativních akcí na podporu kulturních památek, ale věnuje se především realizaci projektu Pietního místa v kryptě Kostelíčka.

Foto: Marta Dušková

Spolek informuje o realizaci projektu:

„V tomto roce pokračujeme v realizaci projektu Pietního místa v kryptě Kostelíčka. Chceme moderními, soudobými výtvarnými a visuálními prostředky (spojení oceli a skla) pietním způsobem rehabilitovat kryptu a umožnit kontinuitu jejího původního účelu. Autorem grafického návrhu je PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Letos jsme nechali v dílně Ing. Miroslava Liederhause vyrobit další část mobiliáře, tabuli na podestě, upomínku na zakladatele kaple Karla Hyacinta svobodného pána Villani de Castello Pilonico. Deska byla financována z veřejné sbírky pořádané naším spolkem. U příležitosti Dnů evropského dědictví jsme připravili text o historii lázní na Boží Vodě a o vzniku místní pstruhárny a liběchovského rybářstvím, text se stal podkladem pro vznik informační tabule, kterou jsme nechali vyrobit společně se společností Líheň Liběchov s.r.o. Podobné informační tabule jsme pořídili v loňském roce před vchodem do Kostelíčka a v roce 2020 do prostranství před Klácelku. Návrh nového výtvarného zpracování čtrnácti zastavení křížové cesty v provedení malířky MgA. Jitky Navrátilové, který byl poprvé vystaven letos během obřadu Křížové cesty na Velký pátek, je nyní nainstalován uvnitř Kostelíčka. Také si myslíte, že by se barokizující styl výtvarného zpracování hodil k barokním kapličkám?“


Informace o projektu zdroj Liběchov sobě | Facebook.


Kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově je od roku 1958 kulturní památkou a první zmínka o Kostele svatého ducha na Liběchovem pochází ze 14. století. Ve třicetileté válce byl však vypálen a pozůstatky původní stavby se nedochovaly. Na spáleništi byla vystavěna nová kaple s patronátní rodovou hrobkou v roce 1654. Později roku 1734 byla kaple přestavěna ve vrcholně barokním slohu.


18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page