top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Jak postupovat, když váš lékař náhle odejde? A co karty pacientů?

Zdravotní karty pacientů nejsou uloženy na místně příslušném městském úřadu, ale na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze. Může to pár dní trvat, ale nakonec se karty dostanou na správné místo. Pacienti se tak mohou obrátit s jakýmikoli dotazy na Bc. Janu Vilímovou na krajském úřadě na telefonním čísle 607 049 333, nebo na e-mailu vilimova@kr-s.cz.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace Je třeba se nejprve zaregistrovat u jiného lékaře a teprve poté si podat žádost, kterou najdete na stránkách krajského úřadu (na tomto odkazu) a zaslat ji krajskému úřadu – uvedené pracovnici. Krajský úřad pak zdravotní kartu zašle nově zvolenému lékaři. V případě úmrtí poskytovatele nebo ukončení poskytování zdravotních služeb, zdravotnickou dokumentaci převezme příslušný správní orgán nebo fyzická či právnická osoba, která hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb (informace musí být zveřejněny v původním místě poskytování zdravotních služeb).

Pacient má právo zvolit si lékaře, který bude pokračovat v návaznosti na poskytování zdravotních služeb.

Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli se provede na základě písemné žádosti pacienta nebo žádosti zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Žádosti zasílejte poštou nebo do datové schránky keebyyf. Podle § 68 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je žádost vyřízena do 30ti dnů od doručení. Součástí žádosti je: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození pacienta, adresa místa trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu a identifikační údaje původního a nově zvoleného poskytovatele.


Barbora Walterová Benešová

74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page