top of page
  • Marta Dušková

Jak regulovat živočichy a rostliny ohrožující ekologickou stabilitu krajiny

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na novelu zákona platnou od nového roku, která určuje, jak regulovat živočichy a rostliny, kteří se agresivně šíří, ohrožují ekologickou stabilitu krajiny, lidi i biodiverzitu.Jedná se o 66 invazních druhů, 30 živočichů a 36 rostlin, pro něž platí nová pravidla obrany. Patří mezi ně třeba bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, mýval severní nebo americké druhy raků. Nová legislativa nakládání s nimi omezuje, zároveň stanoví i požadavky na jejich regulaci v přírodě. MŽP nyní připravuje podrobnější informace pro zájmové chovatele, kteří mohou své dosavadní chovy registrovat, dále tzv. zásady regulace i možnosti financování z nového Operačního programu Životní prostředí.


„Invazní nepůvodní druhy jsou nejen rizikem pro naši přírodu, ale způsobují i citelné finanční škody, v některých případech ohrožují i lidské zdraví. Náklady na jejich účinnou regulaci se jen u nás odhadují na více než 250 milionů korun ročně. Předpokládáme proto využití různých zdrojů - Operačního programu Životní prostředí či dalších programů MŽP. Omezování invazních druhů rostlin by měly také zahrnovat podmínky hospodaření v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. S tímto rezortem spolupracujeme i na prováděcích předpisech k novele. Důležité třeba je, že zasahovat proti vybraným invazním druhům mohou díky zásadní změně zákona o myslivosti prakticky všichni myslivci. Samozřejmě počítáme s tím, že do přípravy takzvaných zásad regulace invazních druhů se budou moci zapojit i vlastníci pozemků či hospodáři,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.


Zásady regulace, pravidla pro nakládání s invazivními druhy, nové podmínky pro rybáře, nové pravomoci pro stráž přírody a zákazy používání pyrotechniky v chráněných územích – podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí Jak na ně? Pro 66 invazních druhů platí nová pravidla - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz).


25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page