top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Jak správně (ne)topit

KRALUPY - Již více než dvacet let se ve Výzkumném energetickém centru (VEC) věnují problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností. Součástí VEC je akreditovaná zkušebna spalovacích zařízení, kde bylo uskutečněno již téměř tři tisíce spalovacích zkoušek s nejrůznějšími typy kotlů, kamen a paliv.

Zkušenosti celého týmu zkušebny byly formulovány do tzv. Smokemanova desatera správného topiče. Kromě tohoto desatera, které je součástí přílohy tohoto příspěvku, je k dispozici také ucelený komiks, skládající se z deseti kapitol na www.mestokralupy.cz.


Komiks_Jak správně topit aneb Smokemanovo desatero správného topiče


Aleš Levý, Kralupy nad Vltavou


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page