top of page
  • Marta Dušková

Jak vypadá život uprchlíků u nás aneb data ministerstva versus předsudky

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo podrobnou zprávu o životě ukrajinských uprchlíků, která popisuje jinou realitu, než je někdy popisována v komentářích na sociálních sítích.

Zpráva z ministerstva vznikla na základě unikátních dat 390 000 Ukrajinek a Ukrajinců, kteří přišli od konce letošního února, a podle dotazníkového šetření ministerstva mezi více než 65 000 uprchlíky.


Zpráva se mimo jiné zabývá nepravdivými informacemi jako například „přišlo hodně mužů, a přitom mají bojovat“:

Průzkum MPSV jednoznačně konstatuje, že přišli především děti a mladí lidé, přičemž těch nejmladších ve věkové kategorii 0 až 17 let je 35 %. Ještě početnější skupinou jsou dospělé ženy, kterých je v Česku 44 %, naopak senioři, tedy osoby nad 65 let, tvoří pouhá 4 %. A konečně dospělých mužů, kteří jsou v internetových diskusích tak často zmiňováni, je v ČR 17 %. Jedná se podle grafů MPSV o osoby ve věku do 64 let, zatímco branná povinnost na Ukrajině se vztahuje na dospělé muže do 60 let. Narukovat dále nemusejí otcové rodin se 3 a více dětmi, ti z rodin s postiženým nebo adoptovaným dítětem, samoživitelé a samozřejmě také muži, jejichž zdravotní stav vojenskou službu neumožňuje.


Další nepravdivá informace „přicházejí nevzdělaní lidé“:

Nejčastěji přicházejí vysokoškoláci (35 %), podle dat MPSV jich je mezi uprchlíky dvojnásobek než v české populaci. Zde je potřeba říct, že ukrajinský vzdělávací systém je odlišně stupňovaný než český – umožňuje studovat i 2letý profesionální juniorský bakalářský program. Jestliže sečteme uprchlíky, kteří dosáhli minimálně maturity, dojdeme k 67 %, přičemž v ČR mělo podle dat sčítání lidu v roce 2021 ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání 32,5 % lidí.


Velmi zajímavá je lokalizace uprchlíků s vysokoškolským vzděláním, která neodpovídá předpokladu, že vysokoškoláci míří automaticky do velkých měst. Procentuálně nejvíce ukrajinských vysokoškoláků nemá Praha, ale např. Bruntál a některá další města.

Zpráva ministerstva se zabývá dalšími tématy, která na základě relevantních dat uvádí na pravou míru. Hoaxy či „zaručené“ zprávy, které se šíří, obsahují další nepravdy. Například údajně se nechtějí uprchlíci učit česky, nepracují a mají hodně peněz. Tyto nepravdivé informace mohou šířit pouze lidé, kteří se s ukrajinskými uprchlíky osobně nesetkali a do jejich života ani nenahlédli.Celá podrobná zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Situace uprchlíků z Ukrajiny je zveřejněna a je možné si i přečíst ve zveřejněném dokumentu 7f85ee74-a010-fc04-d696-364b1c4e3eab (mpsv.cz).

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page