top of page
  • Marta Dušková

Jednotlivé stavební etapy výstavby okružní křižovatky v Lobečku

Aktualizováno: 14. 7.

Realizace kruhového objezdu v Kralupech nad Vltavou Lobečku byla zahájena 10. června a 1. etapa se zabývala přípravou staveniště, uzavírkou chodníků a stezek pro cyklisty. Další etapy již přinesou větší omezení pro řidiče, chodce i cyklisty.

2. etapa od 1. července do 21. července se bude týkat uzavření chodníku v ulici Mostní, a to v obou směrech.

3. etapa od 8. července do 18. srpna – dopravní omezení v ulici Mostní, od Masarykova mostu bude doprava zúžena do levého jízdního pruhu.

4. etapa od 5. srpna do 8. září dojde k uzavření ulic třídy Legií a Třebízského a objízdná trasa pro ulici třída Legií povede po komunikacích ulic Masarykova a Revoluční oboustranně a pro ulici Třebízského po silnici III/00811 ulice V Pískovně.

5. etapa od 9. září do 29. září doprava v prostoru křižovatky bude řízena semafory, uzavřena bude ulice Třebízského a poté i ulice třída Legií, objízdná trasa etapy 5.1. pro ulici Třebízského po silnici III/00811 ulice v Pískovně, objízdná trasa 5.2. pro ulici třída Legií: po místních komunikacích ul. Masarykova a Revoluční (obousměrně).

6. etapa od 30. září do 13. října uzavření ulic třída Legií a Třebízského, doprava v ulici mostní řízena semafory v obou směrech, objízdná trasa etapy 6.1. pro ulici třída Legií po místních komunikacích ul. Masarykova a Revoluční (obousměrně), pro ulici Třebízského po silnici III/00811 ulice V Pískovně, objízdná trasa etapy 6.2. - pro ulici třída Legií po místních komunikacích ul. Masarykova a revoluční (obousměrně), pro ulici Třebízského po silnici III/00811 ulice v Pískovně.

7. etapa od 14. října do 24. října Mostní ulice zcela průjezdná, nebude možné využívat odbočovacího pruhu v ulici Předmostí a v určitých místech bude platit omezení pro chodce a cyklisty.

Dále budou následovat dokončovací práce bez dopravního omezení pro řidiče a konec výstavby je stanoven na 10. prosince 2024.

Jednotlivé etapy jsou vyobrazeny v přiložených nákresech.

 

 

 

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page