top of page
  • Marta Dušková

John Lennon: „Stále věřím, že vše, co potřebujete, je láska“

Tématem láska se zabývá Národní zdravotnický informační portál v článku Láska a sex aneb malý slovníček pojmů Láska a sex aneb malý slovníček pojmů | NZIP.

První zamilování, první opravdová láska, na kterou se nedá zapomenout, a s tím související otázky spojené s prvním sexem.

Na některé otázky je možné najít odpovědi právě v článku, který zveřejnil NZIP na svých webových stránkách:

Láska je mottem mnoha umělců i náboženství. Láska je pozitivní emoce, vyjadřuje náklonnost či oddanost, touhu k jiné osobě, ale někdy také k předmětu, společenství, vlasti, hnutí nebo myšlence, k bohatství nebo k životu jako takovému. Láska mezi dvěma lidmi podle biologického modelu je řízena pohlavními hormony, dopaminem, serotoninem a oxytocinem z mozku, adrenalinem a noradrenalinem z nadledvin.


Co se považuje za předčasný sex?

V dospívání se rozvíjí erotická a sexuální aktivita, u chlapců je více projevuje biologická (pudová) složka sexuality, u dívek převládá složka citová. Pod tlakem rychle žijící společnosti dnes mládež častěji přistupuje k sexuálním aktivitám předčasně a bez přítomnosti citového vztahu k partnerovi, někdy pod vlivem alkoholu i jiných návykových látek. Věk, kdy je legální začít s pohlavním životem, určuje v ČR nový trestní zákoník. Hranice je stanovena na 15 let. Kdo zahájí sexuální život dříve, riskuje budoucí duševní i tělesné problémy – hrozí mu pohlavní choroby, nechtěné těhotenství a následná interrupce s možnou neplodností.


Jak se pozná předčasná puberta?

Od předčasného zahájení pohlavního života je třeba odlišit předčasnou pubertu, při které se objevuje u dívek před 8. rokem ochlupení, zvětšení prsou, ženské rozložení tuku a menstruace. Chlapcům před 9. rokem začínají růst vousy, mění se jim hlas – mutují, rostou jim svaly a ochlupení. Vyskytuje se asi u šesti dětí z tisíce, tedy často. Příčiny mohou být různé a vždy je třeba vyšetření u dětského lékaře, endokrinologa a dalších specialistů, aby se včas odhalila příčina a zahájila léčba.


Je masturbace normální?

Masturbace je druh sexuální praktiky, která vede k plnému uspokojení i přesto, že nedochází k pohlavnímu styku. Jedná se buď o autoerotický zážitek nebo vzájemné dráždění pohlavních orgánů muže či ženy rukou. Tato forma sexu vždy hrála a hraje v sexuálním životě důležitou roli od mládí až po stáří. Naši předkové ji považovali za zdraví škodlivou, některá náboženství ji přímo zakazovala. Dnes na ni pohlížejí odborníci naopak jako na zdraví prospěšnou, pokud se nevykonává příliš často. Pak může přinášet únavu a nepozornost. Při přiměřené frekvenci může pomoci zvládat i různé sexuální problémy či napětí. Výzkum masturbačních aktivit u české populace ukázal, že častěji masturbují muži než ženy. Děti začínají masturbovat již v kojeneckém věku a je to úplně normální. Školkovým dětem je třeba vysvětlit, že na veřejnost masturbace nepatří.


Co je to sexuální orientace?

Sexuální orientace značí náklonnost v sexu a erotice k pohlaví mužskému, ženskému nebo oběma současně, ale také náklonnost k různým věkovým skupinám nebo jiným objektům sexuální touhy. Ve vztahu k pohlaví se mluví o heterosexuální, homosexuální či bisexuální orientaci. Heterosexuální orientací se rozumí náklonnost k opačnému pohlaví, homosexuální ke stejnému pohlaví a bisexuální k opačnému i stejnému pohlaví současně. Sexuální orientace a sexualita se formuje od raného dětství, a zakládá se již během nitroděložního vývoje, tedy v těhotenství. Pokud nemá člověk sexuální náklonnost k žádnému pohlaví, je asexuální.


Jaká rizika přináší sexuální promiskuita?

Sexuální promiskuita je časté střídání partnerů bez větších citových projevů (hlubší vztah, láska chybí) a bez zodpovědného výběru partnera. Může být přechodná v období dospívání nebo po rozchodu, ale vždy hrozí zvýšené riziko přenosu pohlavních chorob, infekcí, vzniku nechtěných těhotenství, neplodnosti a zároveň takový přístup k sexu negativně ovlivňuje psychiku i sociální vztahy. Obvykle je důsledkem nízké sebeúcty a neschopnosti navazovat a udržet dlouhodobější vztah.


Dále se tématem sexuálního zdraví zabývá článek Sexuální zdraví | NZIP. Důležitým tématem je rovněž bezpečný sex, který uvádí na pravou míru romantické představy lidí o sexu Bezpečný sex | NZIP.


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page