top of page
  • Marta Dušková

Jsou data ÚZIS týkající se škol a školek správná?

Středočeský kraj se ptá, proč se pracuje jen s malou částí dat celé pandemie.

Středočeský kraj zveřejnil 30.3. 2021 odbornou zprávu “Vývoj epidemie SARS−CoV−2 u dětí v populaci České republiky” .


Hlavním závěrem bylo, že u dětí je mnohem nižší infekčnost než u ostatní populace a že u bezpříznakových dětí ve školských zařízeních je prevalence menší než 2 %.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR předložil prezentaci čítající 75 snímků, která má obhajovat zavření školek a škol a přesvědčit o nebezpečí šíření covidu ve školských zařízeních a o onemocnění u pedagogů. K této prezentaci má Středočeský kraj výhrady, které shrnuje hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Buď je v datech chyba, anebo opravdu postihují jen velmi malou část dat z celé pandemie, a pak nejsou vypovídající. Napsala jsem za Středočeský kraj, který je zřizovatelem zhruba 130 škol, dopis jak premiérovi, tak ministrovi zdravotnictví, školství a hlavní hygieničce, zda by mohli správnost dat ověřit a odpovědět na otázky. Věřím, že členové vlády potřebují a chtějí mít k rozhodování správné informace,“ konstatuje hejtmanka.


Data poskytnutá ÚZIS, ze kterých čerpá ministerstvo zdravotnictví i školství, nejsou porovnána s vývojem epidemie v populaci, ani nejsou doplněna o údaje, kde byli pedagogové, resp. děti nakaženy. Nepřináší odpověď na otázku, zda jsou školy bezpečným prostředím alespoň tak, jako je prostředí domácností, a zda je plošné zavření škol relevantním krokem. V datech navíc lze nalézt vážné trhliny: kdyby např. ve firmách byla použita stejná definice ohnisek jako ve školách, pak by školská ohniska byla minoritní složkou epidemie.


Plné znění zprávy Středočeského kraje ze dne 6. dubna je zveřejněno na webových stránkách https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad .


3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page