top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Kanalizace ve Vehlovicích se začne stavět už v červnu

Vehlovice se konečně dočkají vlastní kanalizace. První etapou bude stavba vlastního přivaděče od čistírny odpadních vod do Vehlovic. V této trase bude provedena příprava pro napojení ulice V Rokli a ulice Nad Kamennými závorami a V Kroupovci, které jsou třetí a čtvrtou etapou výstavby. Současně s první etapou bude pokračovat výstavba etapy druhé v ulici Vehlovská. Stavbu bude provádět firma složená ze dvou společností, jako vedoucí společnost ZEPRIS s.r.o. a druhý účastník společnost VPK Suchý s.r.o., které se spojily za účelem podání společné nabídky, neboť jejich nabídková cena je nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Všechny etapy stavby se budou realizovat od června letošního roku do prosince příštího roku, kdy bude kanalizace uvedena do zkušebního provozu. Práce budou probíhat postupně a o podrobnostech budeme spolu se zástupci zhotovitele díla průběžně informovat. Součástí stavby je vybudování domovních přípojek na hranici soukromých pozemků uvedených v přiložené mapě. O přesném umístění domovních přípojek bude s majiteli nemovitostí město jednat v průběhu realizace. To se týká zhruba 170 domácností a dalších pozemků, u kterých se předpokládá výstavba rodinných domů.

Vzhledem k tomu, že město Mělník požádalo Ministerstvo zemědělství o poskytnutí dotace na tuto stavbu, je zapotřebí, aby vedení města znalo počet obyvatel žijících v nemovitostech, které se mají na kanalizaci připojit. Proto byli občané žijící v těchto nemovitostech příslušným odborem města požádáni dopisem o poskytnutí této informace, současně nás mohou v případě dotazů kontaktovat.

Spolu s probíhající výstavbou bude pokračováno v přípravě projektových dokumentací a stavebních povolení pro pátou a šestou etapu výstavby. Těmi jsou výstavba stok v lokalitě ulic Ovocná a Na Výsluní a rozšíření kanalizační sítě v celé lokalitě Vehlovice s připojením na nyní zahajovanou páteřní síť.


Jak dopadlo referendum ve Vehlovicích?

Závěrečný protokol výsledků referenda na konečnou úpravu povrchů po vybudování kanalizace na ulici Vehlovská, Mělník konaného ve dnech 17. 2. 2021 až 31. 3. 2021.

Celkem obesláno: 431 lístků

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 214 hlasů

Z toho odevzdáno do hlasovací schránky: 179 hlasů

Z toho přijato elektronickou formou e-mailem: 35 hlasů – 34 platných a 1 neplatný

Hlasování pro jednotlivé varianty

Asfalt v plném rozsahu: 63 hlasů – 29,6% z platných

Asfalt pod kaplí, kostky nad kaplí: 40 hlasů – 18,8% z platných

Kostky v plném rozsahu: 110 hlasů – 51,6% z platných

Vyhodnocení provedeno dne 1. 4. 2021 v 18 hodin za účasti členů Osadního výboru Vehlovice.


Barbora Walterová Benešová, tisková mluvčí MÚ Mělník

98 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page