top of page
  • Marta Dušková

Kde můžete na Mělníku potkat kněžnu Ludmilu

MĚLNÍK - Jméno svaté Ludmily je letos a bude i příští rok skloňováno ve všech pádech a bezpočtu akcí již připomnělo, a ještě připomene výročí 1100 let, které příští rok uplyne od její mučednické smrti.

Svatá Ludmila je patronkou rodin, první českou a slovanskou světicí a její jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Její život byl v minulosti i v současné době inspirací i pro výtvarné umění a většinou je zobrazována jako starší žena se šátkem, který byl nástrojem její smrti.


Kněžna Ludmila byla nejznámější mělnickou rodačkou a patronkou vinařů a její stopy jsou v tomto regionu patrné.

Nejstarší dodnes zachovalý kostel na území České republiky zasvěcený sv. Ludmile se nachází právě v Mělníku v ulici Pražská. Několik vyobrazení v chrámu sv. Petra a Pavla rovněž připomíná sv. Ludmilu. Ať už je to socha shlížející na kolemjdoucí z výklenku zvonice, či boční oltář s titulním plátnem či vzácný poklad – relikvie v podobě žehnající ruky, která obsahuje ostatek sv. Ludmily.


Jméno sv. Ludmily nese i kaple v mělnickém zámku, kde zobrazuje oltářní obraz křest sv. Ludmily. Kostel Čtrnácti sv. Pomocníků, srdce kapucínského hospice, představuje kněžnu Ludmilu ve spojitosti s vnukem Václavem. V expozici regionálního muzea je vzácný barokní oltář, v jehož nástavci menší malba zachycuje sv. Ludmilu jako patronku místa i vinohradnictví.


V mělnické radnici je kněžna Ludmila vyobrazena na hlavním průčelí, a i ve vnitřních prostorách na reliéfním i malířském triptychu. Dalším místem v Mělníku, které nese jméno sv. Ludmily, je pravoslavná kaple sv. Ludmily na Pšovce a v neposlední řadě vznikla nová kaple sv. Ludmily v Centru seniorů Mělník v roce 2012. Ludmilino jméno nese i historická vinice pod zámkem, stejnojmenné víno či vinotéka v Palackého ulici. S Ludmiliným jménem je možné se potkat i v okolí Mělníka v různých obcích.


Názor redaktorky

Dalo by se říct, že stopy sv. Ludmily jsou všude a svým životem inspiruje dodnes. Procházku po stopách sv. Ludmily po Mělníku vám usnadní brožurka s názvem Mělníkem po stopách sv. Ludmily, kde najdete podrobné informace. Mělníkem po stopách Ludmily je k dispozici v Turistickém informačním centru Mělník.

46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page