top of page
  • Marta Dušková

Když rodinné vztahy překračují hranice jednoho státu…

Jste Češi a žijete v cizině? Jste cizinec a máte děti v Česku? Žije někdo z vás v zahraničí?

Pokud řešíte problém, je tu právě pro vás Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

ÚMPOD se zaměřuje na mezinárodní rodiny. Někdy je složité orientovat se v zákonech více zemí najednou, vědět podle kterého práva postupovat nebo znát mezinárodní smlouvy, které upravují přeshraniční situace rodin.


ÚMPOD je orgán sociálně-právní ochrany dětí s celostátní působností, jedná se o ústřední orgán podle mezinárodních smluv a předpisů práva EU a poskytuje ochranu dětem ve vztahu k cizině. Spadá přímo pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Úřad se zaměřuje na pomoc:

1) při rozchodu a úpravě péče o děti

2) určování a popírání rodičovství

3) úprava kontaktů rodičů a dětí

4) výživné

5) cesty do zahraničí a rodičovské únosy

6) mezinárodní osvojení dítěte

7) osvojení manželem rodiče

8) náhradní rodinná péče

9) odebírání dětí z rodin žijících v zahraničí

10) participační práva dětí

11) standardy kvality SPOD


Na úřad je možné se obrátit i v případě, že není úplně jasné, jestli konkrétní situaci řeší.

Úřad je možné kontaktovat na telefonu 542 215 522 či e-mailem podatelna@umpod.cz.


Motto úřadu:

„Kde hranice rozdělují, my spojujeme“.
31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page