top of page
  • Marta Dušková

Kdy půjdou do důchodu dnešní padesátníci aneb reforma důchodového systému

Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o úpravě věku odchodu do důchodu v rámci důchodové reformy.Pro určení věku odchodu do důchodu platí tři pravidla:

1) Pro stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v 50 letech (naděje dožití).

2) Důchodový věk mezi dvěma sousedními ročníky se bude moci změnit maximálně o 2 měsíce.

3) Pokud nebude stoupat naděje dožití, zastaví se prodlužování odchodu do důchodu a obnoví se až ve chvíli, kdy opět dojde k jejímu nárůstu.


Doba strávená v důchodu zůstane pro budoucí generace stejná přibližně 21,5 let. Úpravy důchodového věku nad 65 let budou probíhat pomaleji, nebudou tedy kopírovat aktuální posouvání věkové hranice.


Podrobné informace k důchodové reformě jsou zveřejněny na webu Ministerstva práce a sociálních věcí Důchodová reforma (mpsv.cz):

„V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá. A tím pádem roste a nadále bude růst počet osob v důchodovém věku, kteří ze systému potřebují čerpat. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Především pokud se sejdou slabé ročníky ekonomicky aktivních obyvatel se silnými ročníky, které odejdou do důchodu, může nastat velký nedostatek prostředků k výplatě takových penzí, na jaké jsme zvyklí“.10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page