top of page
  • Marta Dušková

Ke změně názvu zastávek v Nelahozevsi je možné se vyjádřit prostřednictvím ankety

Obec Nelahozeves zveřejnila na svých webových stránkách informaci o nových názvech vybraných autobusových zastávek.Z důvodu blížící se výstavby autobusové zastávky u Dolního Resortu (předpoklad podzim až závěr roku 2022) je nutné najít nový název pro tuto zastávku. Zároveň k datu zprovoznění této nové zastávky budou změněny i vyžilé názvy některých současných zastávek.


Pro konstrukci názvů zastávek se mimo názvu obce, případně místní části používá např. názvů institucí, či významných staveb v okolí. Díky tomu dochází k přesnému určení místa zastávky jak pro místní, tak návštěvníky obce. Nedoručuje se používat názvy typu: obec, rozcestí, z důvodu horšího rozlišení, o které rozcestí se jedná, zároveň se nedoporučuje používat názvu dlouhých ulic, neboť není jasně určitelné, ve které části ulice se konkrétně zastávka nachází. Za tímto účelem se využívá názvu bočních ulic, které na dlouhou ulici navazují.

Autobusová zastávka: Nelahozeves, bude přejmenována na: Nelahozeves, zámek z důvodu sjednocení názvu z železniční zastávkou a zároveň odstranění nesouladu, kdy autobusová zastávka Nelahozeves v centru obce má shodný název jako železniční stanice Nelahozeves, která se nachází na opačné straně obce. Zastávkám Nelahozeves, U nadjezdu a Nelahozeves, U Kaštanu zůstane název stejný.


Zároveň z důvodu plynulosti dopravy, budou všechny zastávky na katastru obce mimo současné zastávky: Nelahozeves, Lešany a Nelahozeves převedeny do režimu “Na znamení” a to z důvodu plynulosti dopravy, případného krácení zpoždění spojů, omezení hluku a zplodin z motoru autobusu (brzdění a rozjezd ve všech zastávkách i když zde nikdo nečeká). Pro nástup v zastávce “Na znamení” není nutné na autobus tzv. ”mávat”, stačí být pouze viditelně v prostoru zastávky. Pro výstup je nutné stisknout tlačítko “STOP” v autobuse, nebo při nástupu nahlásit výstupní zastávku řidiči.


Vyjádřit se ke změně názvu zastávek je možné prostřednictvím ankety zveřejněné na webových stránkách obce Nové názvy vybraných autobusových zastávek - Obec Nelahozeves


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page