top of page
  • Marta Dušková

Knihovna 21. století aneb kam zmizel Žlutý ostrov

Městská knihovna Mělník už dávno není jen místem půjčování a vracení knih. Je místem setkávání, pořádání výstav, workshopů, nechybí dámský klub, univerzita třetího věku a spoustu dalších aktivit. Knihovna nabízí krásně vybavený prostor a nejsou to jen křesla, která vybízí na chvíli se posadit a odpočinout si a dětský koutek, který láká děti k hraní. Děti si zde mohou napsat domácí úkoly, studenti najdou klid i podklady ke studiu.

V minulém roce došlo v prázdných prostorách u knihovny k vybudování dvou galerií Naproti a Za rohem, a knihovna se stává malým kulturním centrem, kde je možné se poučit, vzdělat či si jen odpočinout. Městská knihovna se prezentuje jako knihovna 21. století. Počátkem minulého roku došlo ke změně organizační struktury a vzniklo programové oddělení.

Co změna obnáší, prozrazuje Milada Rezková, vedoucí programového oddělení: „Programové oddělení má na starosti doprovodné a vzdělávací programy i vztah s veřejností a všechno se propojuje s knihovnictvím. Vymysleli jsme nový koncept a každý rok si zvolíme jedno téma, kterému se chceme věnovat víc vedle běžných témat klasických, jako je podpora čtenářství, informovanost o regionu. V loňském roce to bylo téma Online zdravě a bezpečně, navazovalo na covidovou situaci. Pro letošní rok jsme si zvolili téma K pramenům a prameny jsou komunikovány jako literární prameny, čehož je knihovna plná a druhý směr prameny přírodní viz mělnický soutok“.


Postupně během roku se začalo objevovat, jaké možnosti vlastně knihovna skýtá.

„Zjistili jsme, že máme k dispozici nevyužité prostory. První prostor byla chodba, která byla neveřejná a sloužila jako průchod do kanceláří. Ukázalo se, že chodba by mohla posloužit jako místo pro obsahové výstavy. Prostor není zabezpečen, takže na výstavu originálních děl výtvarného umění se nehodí a suplování galerií ani knihovně nepřísluší.

V nevyužitém prostoru knihovny vznikla i galerie Naproti, která je využívána na výstavy zvenčí, knihovna propůjčuje prostory zdarma, nejsou to výstavy knihovny. Knihovna využívá prostory k happeningům či doprovodným programům k vlastním výstavám.


Co se stalo se Žlutým ostrovem, který byl na náměstí Karla IV umístěn celý minulý rok, odpovídá Milada Rezková: „Žlutý ostrov byl vymyšlen v době, kdy byla knihovna zavřena, a vznikl nápad vytáhnout nějaký fragment knihovny použitelný venku. Vznikl Žlutý ostrov na náměstí Karla IV. a fungoval celou loňskou sezónu nejen na pravidelné čtení z audioknih, ale nárazově byl prostor využit k akcím venkovním jako například čtenářský maraton. S vylepšením covidové situace se Žlutý ostrov v té podobě vlastně vyčerpal a bylo potřeba jej posunout, jeho možnosti rozšířit. Přišel nápad vztyčit na ostrově jako symbol maják, který představuje mobilní pódium, lavička na žebříku. Má v sobě pozitivní nápoj, maják symbol světla či naděje, pevný bod, ke kterému člověk směřuje a hledá zázemí a bezpečí. Tak vnímám i knihovnu jako místo, které je tolerantní, bezpečné, otevřené všem“.

Stavba majáku vyžadovala mnoho povolení i v případě dočasného umístění, na to nemá knihovna personální kapacitu a maják se nezdál tak důležitý, aby bylo nutné se mu tolik věnovat. Z těchto důvodů došlo k rozhodnutí ukončit Žlutý ostrov na náměstí Karla IV. Nyní je spolu s majákem instalován ve foyeru knihovny, oživil a rozsvítil prostor jinak prázdný prostor. Tradiční středeční čtení z audioknih tak pokračuje. Ve výši majáku je instalována výstava fotografií Mělníka.


„Se Žlutým ostrovem chceme pracovat i venku. Na jednorázové využití se nám podaří získat povolení. Poprvé se tak stane 1. dubna při akci Noc s Andersenem, která bude vevnitř i venku,“ doplňuje Milada Rezková.


Programové oddělení připravilo i nový projekt Prameny inspirace všedního dne, experiment, který nabídne prostor galerie Za rohem od 6. dubna na dva měsíce k prezentaci děl škol nebo jednotlivců z mělnického regionu, kteří by chtěli prezentovat svá díla a nemají prostor. Prostor bude možné využít k výstavám za jednoduchých podmínek a zdarma.


53 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page