top of page
  • Marta Dušková

Korupce je celosvětový problém

Dnes 9. prosince je Mezinárodní den boje proti korupci. Je to každoroční událost, a to od roku 2003, kdy 31. října tohoto roku byla slavnostně podepsána Úmluva spojených národů proti korupci.


Vznik souvisí se znepokojením států této Úmluvy se závažností problémů a hrozeb, které korupce představuje. Podrývá instituce a hodnoty demokracie, ohrožuje etické hodnoty a spravedlnost.

Mezinárodní den boje proti korupci má zvýšit povědomí a informovanost o korupci a jak proti ní účinně bojovat.


Koordinací vládní protikorupční politiky je pověřena ministryně spravedlnosti. Na Ministerstvu spravedlnosti má v gesci oblast boje proti korupci Odbor střetu zájmů a boje proti korupci. V roce 2019 se odpovědným resortům podařilo prosadit několik dlouho diskutovaných opatření: v Parlamentu byl definitivně schválen tzv. nominační zákon, který stanoví transparentní nominační postup pro výběr uchazečů o řídící a dozorčí funkce v právnických osobách s majetkovou účastí státu. Dále byla schválena novela zákona o registru smluv, díky které byly zrušeny výjimky pro státní akciové firmy obchodované na burze (např. ČEZ, České dráhy). Vláda v roce 2019 rovněž schválila návrh zákona o lobbování, jehož cílem je stanovit jasná a vymahatelná pravidla pro lobbování na nejvyšší úrovni, a novelu zákona o soudech a soudcích implementující mimo jiné doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO)“.


Priority boje proti korupci:

· Výkonná a nezávislá exekutiva

· Transparentnost a otevřený přístup k informacím

· Hospodárné nakládání s majetkem státu

· Rozvoj občanské společnosti

Zdroj: Justice CZ, boj proti korupci www.korupce.cz


V České republice se odhalováním korupce zabývá i nevládní protikorupční organizace Transparency International, která bojuje proti korupci již od roku 1998 - www.transparency.cz . Právníci organizace bezplatně pomáhají stovkám klientů a oznamovatelů, kteří potřebují radu. TI řeší desítky korupčních kauz v ČR, připomínkuje zákony, upozorňuje na nekalosti. Korupce je celosvětový problém a vyskytuje se v mnoha oborech, nevyjímaje politiku.4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page