top of page
  • Marta Dušková

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti jsou otevřeny od 6. června

Od pondělí 6. června do konce měsíce srpna 2022 mohou zájemci žádat o dotace na základě dotačního programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ a odesílat žádosti do systému žádostí o kotlíkové dotace.

Po vyplnění elektronické žádosti a jejím odeslání do systému je nutné do 30 pracovních dnů doručit vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné podobě se všemi náležitostmi a relevantními přílohami na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje. Všechny potřebné informace a formuláře jsou zveřejněny na Středočeský kraj (kr-stredocesky.cz).


Celkově se jedná již o čtvrtou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tentokrát však nejsou krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými žadateli jsou lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč a současně jsou naplněny stanovené podmínky.


Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti také následující:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

  • Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let.

  • Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

  • Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let počítají ve výši 0 Kč.


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page