top of page
  • Marta Dušková

Kraj přispěje na online kurzy na podporu talentovaných žáků

Zapojení do programu Centra pro talentovou mládež chce Středočeský kraj umožnit žákům středních škol zřizovaných právě krajem. Na podporu bude vyhrazeno celkem

1,5 milionu korun a cílem programů je používání angličtiny v propojení se studovanými obory.

„Podpora bude určena pro žáky krajských osmiletých gymnázií a všech středních škol zřizovaných Středočeským krajem s maturitními obory. Programy mají různou obsahovou úroveň i náplň. Probíhají online formou a přizpůsobují se potřebám žáků. Vzhledem k náročnosti kurzů je pravděpodobné, že se do nich zapojí jen motivovaní a talentovaní žáci. Výše podpory kraje je maximálně 40 % kurzovného,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Středočeský kraj je zřizovatelem 81 škol s maturitními obory (včetně gymnaziálních), osmileté gymnázium je na 27 z nich.


Kterých programů se podpora týká?

Stipendia Junior – CTM Online Junior Program je určen pro nejmladší žáky (11 až 14 let). Vytváří dobrý základ odborné angličtiny a zároveň respektuje základní úroveň angličtiny žáka. Žáci studují online v předmětech, které je baví a získávají tak v těchto předmětech náskok.


Stipendia Non-AP kurzy – CTM Online je určen pro žáky od 14 let. Žáci se vzdělávají v kurzech z oborů, které je zajímají (např. matematika, informační technologie a přírodní vědy). Kurzy probíhají v angličtině, žáci tak rozvíjejí komunikaci v angličtině a znalost odborné angličtiny. Tato stipendia se netýkají AP kurzů.


Stipendia AP kurzy – jedná se o nejnáročnější kurzy, které jsou na úrovni učiva prvních ročníků amerických univerzit. Po jejich absolvování jsou žáci plně připraveni ke složení mezinárodní oborové AP (Advanced Placement) zkoušky.


AP zkoušky – AP (Advanced Placement) zkoušky jsou mezinárodní oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy s celosvětovou platností. Zkoušky probíhají v odborné angličtině, jsou základem pro studium v zahraničí na prestižních univerzitách, velkou výhodou do praxe ve specifických oborech a na vybraných univerzitách zkoušky nahrazují přijímací řízení.Podrobné informace o Centru pro talentovanou mládež, které vzniklo v roce 2010, jsou zveřejněny na webu Home - CTM Academy (ctm-academy.cz).

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page