top of page
 • Marta Dušková

Krajské dotace na rybníky a malé vodní nádrže a na ekologickou výchovu jsou otevřeny

Právě byl otevřen Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Rybníky a malé vodní nádrže 2024. Dotační program je zaměřen na rybníky, malé vodní nádrže a výstavbu nebo rekonstrukci a obnovu mokřadů, tůní, průlehů a svejlů.Žádosti o dotace je možné podávat od 10. ledna do 25. ledna 2024 do 15 hodin.

Oprávnění žadatelé o dotaci

 • obec do 2 000 obyvatel na území Středočeského kraje

 • dobrovolný svazek obcí (DSO) na území Středočeského kraje (součástí DSO pouze obce do 2 000 obyvatel)

 • fyzická osoba nepodnikající

 • nestátní nezisková organizace

 • zapsaný spolek, pobočný spolek

 

 

Další program 2024 je určen poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. V rámci tematického zadání Osvětová činnost mohou zájemci žádat o příspěvek nejen na výukové programy, přednášky a semináře, ale i na pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze nebo na realizaci nových a obnovu stávajících naučných stezek. Druhé tematické zadání je zaměřené na technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO.

 

Termín pro podávání žádostí je od 10. ledna 2024 od 9:00 hodin

do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.

Oprávnění žadatelé o dotaci

 • právnická osoba

 • nestátní nezisková organizace

 • obec

 • příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj

 • obchodní společnost aj.

 • fyzická osoba podnikající (OSVČ)

 • fyzická osoba nepodnikající

 

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page