top of page
  • Marta Dušková

Který z návrhů biblioboxů bude stát na náměstí Karla IV.?

Město Mělník je jedním z mála měst, kde zatím nestojí bibliobox, který umožní čtenářům knihovny vracet vypůjčené knihy kdykoliv bez časového omezení.

Výstavu studentských návrhů biblioboxů-art pro Městskou knihovnu Mělník připravila Městská knihovna Mělník. Prezentaci jedenácti modelů v prostorách knihovny je možné shlédnout do středy 18. srpna. Na zpracování modelů biblioboxů se podíleli studenti různých ročníků UMPRUM, kteří zpracovávali návrhy na základě jednotného zadání v rámci klauzurních prací. Ke spolupráci byl osloven konkrétně Ateliér designu, nábytku a interiéru z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Mělnický bibliobox-art, který bude umístěn v blízkosti knihovny, by měl být nejen sběrným místem pro vrácené knihy, ale i malým uměleckým dílem, který designovým zpracováním osloví nejen obyvatele města, ale i turisty a náhodné kolemjdoucí.

"Do užšího výběru byly vybrány z těchto jedenácti návrhů čtyři, které splňovaly zadání a i se zamýšlí nad technickým řešením, protože někteří studenti zpracovali jen návrh, ale už nepočítali s nějakým mechanismem, který tu knihu pojme. Z toho důvodu komise vybrala čtyři návrhy a z těch se bude vybírat vítězný. Záleží na uzavření smlouvy s krajským úřadem, který dal na realizaci biblioboxu dotaci, ale stavba se plánuje na příští rok. V této chvíli však nedokážu říct, kdy to přesně bude", upřesňuje k tématu výstavy ředitelka knihovny Hana Lumpeová.


Přichází v úvahu zřejmě model s písmenky či žlutá skříň s reklamní plochou se stojanem na kola, ale v konečné fázi bude rozhodující dopracování návrhu, protože na výstavě je prezentována jen základní představa biblioboxů.


Projekt Mělnický bibliobox-art je na základě žádosti Mělnického kulturního centra, pod nějž knihovna spadá, podpořen a financován z Participativního rozpočtu Středočeského kraje.

23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page