top of page
  • Marta Dušková

Labská cyklostezka – výhled do budoucnosti

Středočeský kraj shrnul na svém facebookovém profilu výhled, jak se bude dále rozvíjet síť cyklostezek. Část úseku Labské cyklostezky v mělnickém regionu je již dokončen a podrobné informace jsou zveřejněny v článku Labská cyklostezka napříč Evropou, od pramene k moři bez bariér (kanalem.com).

Kraj hodlá do tří let dostavit Labskou cyklostezku z Kolína až do Poděbrad. Vybudování bude rozděleno do dvou úseků. Krajští radní schválili zařazení obou projektů na výstavbu do Zásobníku akcí 2021+. Vzniknou tedy v případě, že na ně kraj získá dotace. Labská cyklostezka by měla na celém území kraje vyrůst do roku 2026.


  • Budování stezek přesně zapadá do naší strategie, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras, které se napojují do dalších krajů. V tomto případě jde o cyklotrasu číslo 2.

  • Radní Petr Borecký předložil projektové záměry, které se týkají úseků z Kolína do Pňova-Předhradí a odtud dále do Poděbrad.

  • Celkové předpokládané náklady na výstavbu jsou zhruba 148,5 milionu korun, přičemž první úsek (10,4 km) by měl vyjít na více než 88 milionů korun. Ten druhý (7,1 km) by měl vyjít na 60,3 milionu korun. Výše dotace by měla činit 85 procent.

  • Oba úseky by měly být hotové ve třetím kvartálu roku 2025.

  • Středočeský kraj buduje Labskou cyklostezku postupně. Nedávno dokončil úsek mezi ČOV Mělník a cukrovarem Mělník. Jako další propojování Labské stezky budou budovány úseky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly a dále části směrem k Tuhani. Tyto stavby budou zahájeny v příštím roce na jaře.

  • Po vypořádání majetkoprávních vztahů v dalším úseku mezi obcemi Tuhaň a Kly a cyklostezky mezi Nymburkem, Lysou nad Labem a Čelákovicemi, vznikne souvislé propojení Labské cyklostezky od Poděbrad až na hranici Středočeského kraje k Horním Počaplům pod Mělníkem.

  • Ve Středočeském kraji pak ještě zbývá k dokončení úsek od hranice kraje, od Týnce nad Labem ke Kolínu, kde se již zpracovává studie proveditelnosti. Propojením Kolína a Poděbrady po levém břehu Labe tak vznikne souvislá cyklostezka na území celého kraje. Její dokončení radní Borecký předpokládá do konce roku 2026.


57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page