top of page
  • Marta Dušková

Liběchov: oznámení o omezení provozu na komunikacích

Z důvodů provádění výkopových prací na akci Rekonstrukce místních komunikací Liběchov v ulici Ke Škole a Pod Školou dojde k omezení provozu na těchto komunikacích.

Úplná uzavírka ulic Ke Škole a Pod Školou proběhne od pondělí 20. února

do 9. dubna 2023. Následně od 10. dubna do 31. května bude v těchto ulicích provoz omezen a výjezd a vjezd bude možný jen s omezením.


Přístup pro pěší přes staveniště k nemovitostem bude zachován, ale je nutná zvýšená opatrnost vzhledem k pohybu těžké mechanizace v této lokalitě. Přístup vozidlem bude pro naléhavé případy umožněn po dohodě se stavbyvedoucím a v rámci možností.

Během stavby komunikace dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti.


Podrobné informace na webových stránkách Liběchova UZAVÍRKA cesty ke škole a ulice Pod Školou | Město Liběchov (libechov.cz).

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page