top of page
  • Marta Dušková

Lucie Klášterková: „Obyčejné sny mé dcery jsou zatím v nedohlednu!"

Povídání dvanácté o tom, jak se žije v současné nelehké době. Tentokrát v malém online rozhovoru na dálku zpovídám vedoucí Služeb prevence města Mělníka Lucii Klášterkovou.


Pod SPMM spadají čtyři služby, které jsou poskytovány formou ambulantní či pobytovou, a to Noclehárna Mělník, Azylový dům Mělník a Azylový dům pro matky s dětmi Mělník, Občanská poradna Mělník a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Paní ředitelko, Služby prevence města Mělníka spadají pod Vaše vedení, a tak se nabízí otázka, jak se práce změnila v současné nelehké situaci? Je v něčem jiná, těžší?

Naše práce se od poloviny března 2020 výrazně změnila. Naší prioritou je i nadále chránit zdraví jak uživatelů, tak i zaměstnanců. Chod pobytových zařízení operativně přizpůsobujeme vydávaným vládním nařízením s cílem minimalizovat riziko nákazy. Tato náročná práce se kladně projevila v tom, že jsme za rok 2020 neměli jediného uživatele s onemocněním C-19.

Období pandemie vyžaduje naši zvýšenou důslednost. Pracovníci přímé péče neustále motivují uživatele k důslednému dodržování nastolených pravidel v době nouzového stavu, neboť mnozí uživatelé nevnímají naléhavost opatření, zvláště hygienických, a i nadále se chovají (přes poskytnutí ochranných pomůcek) rizikově.

I přes značné personální oslabení v první vlně epidemie (nikoliv z důvodu nákazy C-19) se nám podařilo zajistit poskytování všech sociálních služeb a nedošlo k omezení jejich kvality. Za to patří velké poděkování celému týmu SPMM, který odvádí profesionální práci.

Pod služby prevence patří mimo jiné Azylový dům Mělník a Azylový dům pro matky s dětmi Mělník. Je o tuto pomoc teď v době, kdy víc lidí, hlavně asi matek samoživitelek se pravděpodobně dostane do nelehké životní situace, větší zájem? Stačí kapacita?

Z důvodu epidemie jsme museli přistoupit ke snížení aktuální kapacity obou azylových domů, neboť jsme zřídili izolační pokoje pro případ onemocnění našich uživatelů. Obecně zaznamenáváme zvyšující se poptávku po azylovém bydlení, která je identická s vývojem v celé ČR.

Jak teď probíhá život v azylových domech, kdy je nutné dodržovat epidemiologická opatření?

V azylových domech i noclehárně je dnes život uživatelů výrazně jiný. V době přísných epidemiologických opatření se uživatelé zdržují více na zařízeních, dochází ke zvýšení jejich agresivního chování, pracovníci řeší velké množství konfliktních situací.

Uživatelé mají omezené stravovací možnosti mimo zařízení, a tím dochází i ke značnému růstu dodávky potravin, zajišťovaných SPMM. Zde je nutné vyzvednout dlouhodobou spolupráci, kterou realizujeme s Potravinovou bankou v Praze i naši účast na Národních potravinových sbírkách, s cílem saturovat potřeby uživatelů po období celého roku. Významně nám pomáhají dodávky potravin z HM Tesco Mělník, které realizujeme minimálně jednou týdně.

Pokud máte v současnosti ubytovány i školní děti, je možné pro ně zajistit online výuku?

Pro každé dítě v azylovém domě se snažíme vytvořit zázemí, technické podmínky pro výuku. Pokud některé z dětí nemá přístup k počítači, snažíme se mu ho zprostředkovat, aby se mohlo účastnit distanční výuky. Sociální pracovnice rovněž řeší problémy dětí při výuce, jsou v kontaktu se školou, flexibilně reagují na její podněty. Rodiče nejeví zvláštní zájem o výuku svých potomků, spíše se spoléhají na naši pomoc.

Další službou prevence města, kterou nabízíte, je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které je v současnosti zavřeno. Je možné teď nějakým způsobem pomáhat těm, co to potřebují, na dálku?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM bylo uzavřeno na základě vládních nařízení pouze v době od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020. Pracovnicím NZDM SPMM se daří pomáhat dětem s distanční výukou, umožnit omezeně i realizaci vybraných volnočasových aktivit v souladu s přísnými hygienickými opatřeními.

Zasáhla nynější situace, která trvá už rok, nějak výrazně do Vašeho osobního života a života Vašich blízkých?

Ano, pandemie zasáhla výrazně do mého osobního života i života mých nejbližších. Mám dvě školou povinné děti, které jsou na distanční výuce, tudíž řeším různé situace jako všichni rodiče.

Snažím se, aby děti situaci zvládaly, ale sociální kontakty s vrstevníky nahradit nelze. I moje děti tráví více času ve virtuálním světě, což mě dost děsí.

Má 14tiletá dcera psala vloni úvahu na téma „Sny pod hvězdnou oblohou“.

Závěr zněl: „Chtěla bych už být v lavici se svými kamarády, dělit se s nimi o radosti i starosti, vidět kdykoliv babičku a pohybovat se bez roušky“.

A rok se s rokem sešel a její obyčejné sny jsou stále, bohužel, v nedohlednu.

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat skvělému kolektivu pracovníků SPMM za to, že se nám podařilo, a i nadále daří zvládat nelehké situace při práci s našimi uživateli. Díky jejich houževnatosti, spolehlivosti, flexibilitě se daří zajišťovat plynulý provoz SPMM.

Paní ředitelko, děkuji za zajímavé povídání na dálku o nelehké práci a těším se někdy na osobní setkání.

A všem nám přeji hlavně zdravé dny a pokud možno pozitivní přístup k životu.

174 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page