top of page
  • Marta Dušková

Lze skutečně zneužívat sociální dávky?

Otázkou zneužívání sociálních dávek se mimo jiné zabývá i nezisková organizace Člověk v tísni. Tématem se zabývají neustále média, a i samotní politici, aby přesvědčili voliče, že toto je jeden ze stěžejních problémů.Lze ale skutečně zneužít sociální dávky?

Podle informací, které vycházejí z oficiálních zdrojů ministerstev a Českého statistického úřadu, stát vyplácí na dávkách (kromě důchodů) zhruba 190 miliard korun.


Jak ukazuje výzkum od Masarykovy demokratické akademie, zneužívání dávek je prakticky nemožné.


Přehled hlavních dávek:

☑️ Příspěvek na péči – těžko zneužitelný, protože schvalování podléhá více institucím. Příjemci této dávky, zejména senioři, příjemci dávky jsou hlavně senioři, kteří si mohou určit, zda na svou vlastní péči přispějí rodinnému příslušníkovi, neziskové organizaci nebo firmě specializované na péči.

☑️ Rodičovský příspěvek – prakticky nemožné zneužití, protože je vázaný na rodný list dítěte.

☑️ Nemocenská – odhad neoprávněného vyplacení dávky se dle provedených kontrol pohybuje dlouhodobě kolem 2 procent ze všech těchto vyplácených dávek.

☑️ Příspěvek na bydlení – vázaný na příjmy žadatelů, ale i zde je zneužití prakticky nemožné. I při teoretickém masovém zkreslování údajů by se pohybovalo jen kolem jednotek procent celkového objemu této dávky.

☑️ Výsluhový příspěvek – prakticky nelze zneužít, žadatelé by museli nějak zfalšovat svou pracovní minulost u policie, vojska nebo hasičů.

☑️ Peněžitá pomoc v mateřství – vázaná na těhotenství, lékařské zprávy nebo rodný list dítěte, takže je prakticky nemožné zneužít ji.

☑️ Podpora v nezaměstnanosti tvoří necelých 6 % z celkového objemu dávek a ani tuto není snadné zneužít, natož dlouhodobě. Teoretické scénáře „zneužití“ zahrnují práci načerno nebo čerpání podpory během změny zaměstnavatele. Odhadovaná míra "zneužití" činí čtvrt procenta (0,25 %).


Informace zdroj Člověk v tísni Facebook
31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page