• Marta Dušková

Máte chuť sázet stromy?

VELTRUSY - Město Veltrusy pořádá v sobotu 21. listopadu od 9 hodin brigádu na výsadbu stromů. Zájemci se mohou předem nahlásit na emailu asistentka@veltrusy.cz nebo na telefonu 317 070 291. Sraz brigádníků je u stodoly technických služeb v ulici Příčná.


Všichni brigádníci musí dodržovat protiepidemická nařízení vlády. Nářadí a rukavice musí být vlastní.Cílem výsadby je nahradit staré či uschlé stromy a v plánu je vysadit 33 stromů v následujících lokalitách:

  • v ul. Žižkova: 1 hloh obecný ´Paul‘s Scarlet´

  • pod „stodolou“ (mezi Žižkovou ul. a ul. Příčná): 4 stromy – 2 javory babyka, 2 hlohy obecné ´Paul‘s Scarlet´

  • v ul. Družstevní (pozemek ÚZSVM, město má souhlas s výsadbou): 21 stromů – hloh, javor babyka, javor mléč, jerlín, jeřáb, jasan zimnář, topol

  • v ul. Hálkova – 4 lípy srdčité ´Rancho´

  • na dětském hřišti u AFK: 3 stromy – 2 babyky a hloh

  • na pozemku před hřbitovem: 1 javor mléč

Město Veltrusy získalo podporu komunitní výsadby stromů ze Státního fondu životního prostředí. Z dotace byly pořízeny sazenice i veškerý materiál potřebný pro výsadbu. Stromy je však zapotřebí vysázet svépomocí. Podrobné informace jsou na www.veltrusy.cz. Místa sázení jsou vyznačena červeně na plánku města. Město předem děkuje za pomoc.


Přihlašte se k odběru novinek

  • White Facebook Icon
  • Instagram sociální Icon