top of page
  • Marta Dušková

Máte doma želvu nádhernou či jiné zvíře, které u nás nežije? Pak máte povinnost jej zaregistrovat

V předpisech Evropské unie došlo k zásadní změně ohledně registrace invazních nepůvodních druhů zvířat či rostlin. Invazní druh je nepůvodní druh, který člověk přemístil do oblasti mimo jeho přirozený výskyt. Mezi ně patří mimo jiné želva nádherná, která je oblíbených mazlíčkem v českých domácnostech.V souvislostí s přijetím nařízení EU Evropská legislativa - Invazní druhy - AOPK ČR (nature.cz) byl vytvořen seznam invazních nepůvodních druhů. Seznam je zveřejněn zde Invazní druhy z unijního seznamu - Invazní druhy - AOPK ČR (nature.cz).


Citace z webu

„Pro druhy na unijním seznamu platí zákaz dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody. Zájmovým chovatelům je umožněno si živočichy ponechat do konce jejich přirozeného života (za předpokladu, že bude zamezen únik a rozmnožování a bude provedena jejich registrace) a komerčním subjektům vyčerpat své „zásoby“ do 2 let od zařazení druhu na seznam. Nařízení počítá s možností povolení výjimek ze zákazů pro účely výzkumu, ochrany ex situ a medicinální účely. V případě povolení výjimek musí být zajištěno držení jedinců v „oddělených prostorách“ (bez možnosti úniku), zpracován pohotovostní plán a zajištěn dohled kvalifikovanou osobou“.


Ze změny předpisů vyplývá, že vlastník či držitel invazního mazlíčka ho musí zaregistrovat prostřednictvím evidence druhové ochrany a to proto, aby dokázal, že ho měl v držení ještě před zařazením zvířete na unijní seznam a to do 1 roku od zařazení durhu na tento seznam.


Registrace se provádí přes registrační formulář na webu Ministerstva životního prostředí České republiky Registrační formulář (arcgis.com) a registraci je nutné provést do konce roku 2022.


Pozor! Invazivní druhy nejsou jen živočichové, ale i rostliny.


Všechny druhy jsou uvedeny v unijním seznamu jako rostliny suchozemské i vodní, bezobratlí, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci.


Podrobnější informace na odkazech níže:


Použité foto www.ifauna.cz

380 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page