top of page
  • Marta Dušková

Máte zájem o studium ve Francii? Právě vám je určena tato výzva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii.


Výběrové řízení pro školní rok 2022/2023 proběhne v březnu 2022 první kolo formou písemných zkoušek z francouzského jazyka. Druhé kole se pravděpodobně uskuteční v první polovině května 2022.

Uchazeči musí splňovat následující podmínky:

  • je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice;

  • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;

  • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo studentem/studentkou 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);

  • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

  • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);

  • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně);

  • vyplní písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení


Písemnou přihlášku PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ PRO STUDIUM (dzs.cz) zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci nejpozději do 11. února, rozhoduje datum na poštovním razítku, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.


Podrobné informace k výzvě a užitečné odkazy pro výběrové řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii, MŠMT ČR (msmt.cz).8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page