top of page
  • Marta Dušková

Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší

To je název knižní publikace, kterou vydalo nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu a na základě podkladů vznikla webové stránka s stejnojmenným názvem Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší. Témata jsou tím pádem více dostupná široké veřejnosti.O uvedených tématech panuje na veřejnosti spoustu mýtů a nejasností, a právě na této stránce jsou odpovědi na otázky, které jsou podány tak, aby nevyžadovaly hluboké odborné znalosti. Cílem stránky je uvést stručně a srozumitelně skutečná fakta a problematiku vysvětlit.


Na stránce jsou informace rozděleny do tří základních kategorií Kvalita ovzduší, Počasí a Voda. V rámci každého tématu jsou pak podtémata. Na začátku každého tématu je uvedena nepravdivá informace, tedy mýtus, který se přesto často šíří na veřejnosti.


V kategorii Kvalita ovzduší na úvod zazní zajímavé otázky:

Co znečišťuje ovzduší v České republice výrazně více než doprava a průmysl? Je kvalita ovzduší v interiéru lepší než ta venku? Je čistší vzduch ve městech nebo na vesnicích? Je ozon prospěšná látka? Kdy během dne bývá vzduch nejčistší? Mají elektromobily nulové emise? Co dělat během smogové situace? Zlepšuje se dlouhodobě kvalita ovzduší v České republice?

 

Kategorie Počasí nabízí odpovědi na otázky:

Může se kouřit od pusy i když nemrzne? Oteplí se vždy s přechodem teplé fronty? Bývá přes den nejtepleji v poledne? Má tajfun horší následky než hurikán? Může uhodit blesk vícekrát do stejného místa? Snižuje se dlouhodobě úhrn srážek v České republice? Vytváří dnes předpověď počasí numerické modely nebo meteorologové?

 

Voda – další zajímavé otázky, na něž jsou odpovědi v sekcích pod kategorií:

Může voda téct do kopce? Jak často se vyskytuje stoletá povodeň? Jsou dnes povodně častější než v minulosti? Jaká je role vodních nádrží a rybníků? Je rak nebo průzračná voda indikátorem její čistoty? Vyskytují se částice koronaviru v povrchových vodách? Za jakých podmínek taje sníh nejrychleji? Může být vodní stav záporný?


Odpovědi jsou k dispozici na webových stránkách Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší (chmi.cz).

28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page