top of page
  • Marta Dušková

Mýty o mamografu a rakovině prsu aneb prevence sníží úmrtnost na karcinom prsu

Rakovinou prsu onemocní každoročně kolem 7000 žen a velká část se uzdraví hlavně díky prevenci. Mamografie je nejúčinnější metoda v rámci screeningu nádorů prsu a zhoubný nádor dokáže odhalit už ve stádiu, kdy jej ještě není možné nahmatat.

V České republice jsou dlouhodobě podporovány screeningové programy a ženy jsou vyzývány, aby prevenci nepodceňovaly. Přesto velká část vyšetření na mamografu nevyužije, přestože ve světě na základě vědeckých důkazů je to jediná ověřená metoda ke snižování úmrtí na karcinom prsu. Přitom u nádoru prsu jednoznačně platí, že čím dříve je nádor nalezen a zahájena léčba, tím větší je šance na uzdravení. S pokročilejším stádiem klesá šance na dlouhodobější přežití.


„Kvůli nepravdivým informacím z internetu však mohou ženy nabýt dojmu, že mamografie je zbytečná nebo dokonce škodlivá a že ji lze nahradit samovyšetřením nebo ultrazvukovým vyšetřením. Samovyšetřování prsou je určitě žádoucí, zachytí ovšem až hmatná stadia nádoru. Ultrazvukové vyšetření je zase vhodné především u mladších žen s aktivní mléčnou žlázou, která je lépe zobrazitelná ultrazvukem. U žen nad 40 let totiž dochází k postupné náhradě žlázy tukovou tkání a prs je lépe zobrazitelný právě pomocí mamografu. Ultrazvukové vyšetření v některých případech mamografii doplňuje, rozhodně to ale neznamená, že může mamografické vyšetření nahradit. Mamograf dokáže zobrazit i patologické změny ve struktuře prsu značící růst nádoru menší než 1 mm, které nelze zjistit pohmatem“ – zdroj www.mamo.cz.

K údajné škodlivost mamografie podotkla primářka Skovajsová: „Pro vyšetření se používá tzv. měkké záření a dávky při mamografii patří k nejnižším v diagnostické radiologii. Bezpečnost mamografie nejlépe dokládá fakt, že dávka záření, kterou obdrží pacientka při screeningové mamografii, odpovídá záření, které žena přirozeně obdrží z přírodních zdrojů (tzv. přírodního pozadí) za dobu přibližně 10 dní.“


Počet žen, které onemocní rakovinou prsu, každoročně narůstá, a přestože tento fakt ženy děsí, některé se prevenci nevěnují a spíše věří některým mýtům, které se týkají jak mamografického vyšetření, tak samotné rakoviny prsu.


Některé mýty jsou zmíněny na mamo.cz - Mýty o rakovině prsu, například:


Mýtus č. 5: Pravidelný screening vystavuje prsa radiaci, tudíž paradoxně pomáhá vzniku rakoviny.

Mamografické vyšetření skutečně funguje na bázi radiace, ale dávka, kterou žena při vyšetření obdrží, je minimální. Tuto dávku záření dostanete za 7–10 dní z přírodních zdrojů, nelze zapomínat, že celý náš svět a naše Země jsou přirozeně radioaktivní. Ostatně i při delším letu letadlem obdrží tělo obdobnou dávku radiace jako při mamografii a dokáže si s ní také poradit. Výhody včasného zachycení nádoru bohatě vyvažují minimální dávku záření. Mamograf odhalí i maličkaté nádory, které ještě nejsou hmatatelné.


Mýtus č. 12: Mamografii nepotřebuji, lze ji nahradit ultrazvukovým vyšetřením.

Na mamografickém snímku je jedinečné to, že můžeme zobrazit již před nádorové stavy a tzv. in situ karcinomy, což jsou nádory, které jsou ve svém vývoji na samém začátku a nezakládají v těle metastázy. Tyto prekursory nádorů se prezentují malými usazeninami vápníku v prsní žláze, které nelze vidět na ultrazvuku. Pokud jde o senzitivitu neboli citlivost mamografie v záchytu rakoviny prsu, je úspěšnost až 98 % v tukovém typu prsu. U žen s výrazně hutným (tzv. denzním) typem prsu, kde je hodně žlázy a vaziva, tam se senzitivita mamografie může snížit až na 50 %. Tento problém s nižší senzitivitou mamografie má asi 8 % žen. U těchto žen doplňujeme screeningové mamografické vyšetření vždy ultrazvukem, takže provádíme obě metody, samotný ultrazvuk by k lepší diagnostice nevedl.


S dalšími mýty je možné se seznámit na odkaze výše.

Vyvracením mýtů o mamografii se zabývá Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu mamo.cz - Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvracejí mýty o mamografii.


Mamografický screening je jednou za dva roky plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění pro všechny ženy od věku 45 let. V České republice je tak plně dostupný celonárodní, organizovaný a kontrolovaný program screeningu nádorů prsu.


Slovo redaktorky

Vzhledem k problémům, které jsem měla, chodím na mamograf už víc než 30 let, takže mám letité zkušenosti s tímto vyšetřením. Dnešní vyšetření se naprosto nedá srovnávat s vyšetřením před 30 lety. Mamograf byl tenkrát ovládán ručně zdravotním personálem a bylo to docela bolestivé vyšetření. Vzpomínám si, jak sestřička utíkala k mamografu rychle, aby mě vysvobodila. Jedno prso bylo bolestivé samo o sobě, takže vyšetření bylo utrpení a trvalo docela dlouho.

V posledních letech je vše zautomatizováno, nic se nedělá ručně, stačí zmáčknout knoflík, a o bolestivém vyšetření se hovořit rozhodně nedá, a to samozřejmě zkrátilo i dobu vyšetření na minimum.

To je moje zkušenost a můžu říct, že už je to pro mě každé dva roky rutina a nikdy bych mamograf nevynechala.72 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page