top of page
  • Mína Hartmanová

Mělník eviduje 148 námitek k územnímu plánu

Po projednávání územního plánu bylo na Městský úřad Mělník doručeno 148 námitek a 12 připomínek od občanů.Podle mluvčí mělnické radnice Barbora Walterové Benešové v těchto dnech námitky přesně definují. "Podání jsou sice nadepsané jako námitky, ale podle obsahu se může jednat o připomínky. Další požadavky z dotčených orgánů uplatnilo Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad Středočeského kraje a MÚ Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství," uvedla mluvčí.


V současné době odbor výstavby organizuje termíny jednání s dotčenými orgány, tzv. dohodovací řízení. Teprve až budou s dotčenými orgány dohodnuta kladná stanoviska, komise začne vyhodnocovat námitky a připomínky veřejnosti. "Komise bude složena ze zástupců pořizovatele, zhotovitele, městského architekta a určeného zastupitele. Bude záležet, zda se podaří s dotčenými orgány dohodnout řešení, zda se vlivem námitek a připomínek veřejnosti bude podstatně upravovat návrh územního plánu," vysvětluje Walterová a dodává, že v takovém případě pořizovatel vypracuje pokyny pro úpravu návrhu územního plánu, seznámí s nimi radu města a předá je projektantovi.


Projektant poté upraví návrh územního plánu a bude se opakovat veřejné projednání návrhu. Případně se budou dělat nepodstatné změny, pak pořizovatel ve spolupráci s členy pracovní skupiny připraví tzv. rozhodnutí o námitkách, projedná jej s dotčenými orgány a bude připravovat materiály pro vydání územního plánu zastupitelstvem města.49 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page