top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Mělník: Kryty a možnosti ukrytí ve městě

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva.

K tomuto účelu se využívají stálé a improvizované úkryty.

Improvizovaného ukrytí se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých haváriích s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace. V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.

Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch, a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).


Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.


Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:

  • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,

  • utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,

  • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely,

  • záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou ochranu.

Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení STAVU OHROŽENÍ STÁTU a VÁLEČNÉHO STAVU v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.


Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU. Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, šatny).


Do kategorie stálých úkrytů patří:

  • stálé tlakově neodolné úkryty,

  • stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ),

  • ochranné systémy podzemních dopravních staveb (např. metro apod.)


V současné době má město Mělník ve vlastnictví a tím i v péči jeden stálý protiradiační úkryt (dále jen „SPRÚ“). Objekt byl postaven v letech 1991 - 1995. Evidenční číslo krytu je 02060067. Kapacita je 800 osob. Jedná se o prostory, kde je nyní sklad materiálu města k účelu využití pro mimořádné události a krizové situace (lehátka, elektrocentrály, várnice apod.)


Objekt je v „zakonzervovaném“ stavu, tzn. je odstaven přívod vody k sociálnímu zařízení, aby nedošlo k poškození majetku v případě havárie. Odborná firma provádí zkoušky plynotěsnosti úkrytu, zkoušky režimu Částečné filtroventilace (ČFV), zkoušky režimu Izolace, kontroly ventilátorových agregátů a převodových skříní (ruční pohon), kontrolu provozního materiálu (těsnění apod.)

Další úkryty na území města jsou ve vlastnictví různých právnických osob a detailní přehled, zda úkryty jsou nebo nejsou funkční, nemáme. V minulosti byl úkryt například v objektu Pod Vrchem 3421, Veslařská 3252-5, Bezručova 3341, Tyršova 100, K Přívozu 2604, Macharova 343, Sadová 356, Sokolovská 422, Čechova 436 atd.


Další informace:


Zdroj www.melnik.cz, kde je k dispozici příručka Pro případ ohrožení File.ashx (melnik.cz), kterou vydalo Ministerstvo vnitra.
203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page