top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Mělník vloni vybudoval cyklostezky a cyklotrasy na území města

MĚLNÍK - Vstoupili jsme do 5leté fáze udržitelnosti projektu Podpora cyklodopravy v Mělníku, v rámci něhož se vybudovalo 2,532 km cyklostezek a cyklotras na území města a bylo vybudováno 28ks parkovacích míst pro jízdní kola. Nyní po dobu 5 let se město zavazuje udržovat vše v pořádku a zachovat publicitu projektu. Ročně proto Mělník musí zpracovat zprávy o zajištění udržitelnosti.


Mělník otevřel nově vybudovanou cyklostezku přes město, která navazuje na mezinárodní projekt Labské stezky od pramene až do Hamburku, na začátku léta letošního roku. Mělník tak vytvořil první etapu vedení cyklodopravy, která propojí důležité body ve městě, jako například školy, nemocnici, autobusový terminál a vlakového nádraží.

„Vybudování cyklostezky se povedlo a splnilo dva hlavní cíle, podpořilo cykloturistiku a turistiku a navázalo na mezinárodní projekt Labské cyklostezky,“ řekl místostarosta Milan Schweigstill při slavnostním přípitku před zahájením provozu cyklostezky. V návaznosti na budování Labské cyklostezky Kostelec nad Labem – Mělník, která je financována Středočeským krajem, začala v roce 2019 v říjnu dostavba v úseku od Kel do Mělníka. Nový úsek bude pokračovat od areálu bývalé čističky odpadních vod k ulici Na Hadíku, kde naváže město Mělník. Vedení trasy plynule navazuje na značené cyklotrasy ve městě. Celá stavba byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu takzvaného IROPu a přišla na zhruba 15 milionů korun.


Stále častěji vedení města zaznamenávalo stížnosti k situaci v ulici Na Hadíku, která byla v dolní části rozježděná a drželo se v těchto místech velké množství vody. Město neopravovalo toto místo z důvodu, že kraj přislíbil ještě v roce 2020 navázat v těchto místech na námi vybudovanou cyklostezku a postavit vlastní úsek, který propojí cukrovar s dalšími částmi u řeky. Zatím ale k realizaci nebylo přistoupeno. Proto byla ulice Na Hadíku odvodněna a byly vyspraveny nerovnosti ve vozovce ještě v prosinci minulého roku.

Podle vyjádření krajského úřadu je stavba vysoutěžena a zhotovitelem bude TDI stavby. V současné chvíli probíhá dořešování majetkoprávních vztahů a zahájení stavebních prací se předpokládá v dubnu následujícího roku.


Barbora Walterová Benešová

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page