top of page
  • Marta Dušková

Mělník zavádí zelená opatření na ochranu kvality ovzduší

Město Mělník na svých webových stránkách zveřejnilo informace o realizaci zelených opatření na ochranu ovzduší města. Jedná se o 1. etapu.„Město Mělník díky finanční podpoře Norských fondů 2014–2021 a Státního fondu životního prostředí ČR zavádí vybraná zelená opatření, která prokazatelně přispívají ke zlepšení kvality ovzduší.


Cílem projektu je výsadba 470 stromů a 360 keřů na 13 různých lokalitách města a jeho okolí. Tímto krokem se aktivně podílíme na zlepšení kvality ovzduší, což má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí i zdraví obyvatel.


Celková výše finanční podpory pro tento projekt činí 10 168 730,30 Kč. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: listopad 2023

Termín ukončení realizace projektu: 30.4.2024“V souvislosti s opatřeními zavedenými ke snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší jsou zavedeny senzory pro Mělník.


Pomocí sítě senzorického měření je monitorována kvalita ovzduší, kde je kladen důraz na problematiku vytápění domácností v dlouhodobě nejvíc zasažených lokalitách města Mělník.


Sledované oblasti jsou Blata a Mlazice. Realizace projektu 2023 až 2024.

Podrobné informace jsou uvedeny na webu města CLEAN AIR - senzory pro Mělník: Mělník (melnik.cz)

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page