top of page
  • Mína Hartmanová

Mělnické Sendolino pro seniory je opět v provozu

Už od 1. března opět funguje v mělnickém Centru seniorů služba Sendolino a senioři se tak mohou opět začít dopravovat prostřednictvím tohoto taxi k lékaři nebo například na úřady.

Objednávky na telefonním čísle: 733 188 888.


Sendolino začalo v Mělníku fungovat už před sedmi lety, ale od listopadu loňského roku fungovalo výhradně pro klienty Centra seniorů. Svézt se ale nemůže každý.


Služba je určena občanům města Mělníka a spádových obcí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení a potřebují si především zajistit dopravu k lékaři, na úřady, na nákupy v případě, že nemohou volit jiný způsob dopravy či potřebují zajistit doprovod.

Cílová skupina:

Senioři nad 65 let Občané se zdravotním postižením bez omezení věku Doprovod výše zmiňovaných skupin obyvatel

Místo a čas poskytování služby:

Služba je poskytována výhradně v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. (případně podle dohody) na základě telefonické dohody, potvrzené poskytovatelem, za úhradu dle platného ceníku.

Přepravní podmínky:

Službu je možné objednat pouze na termíny, které dosud nejsou obsazeny. Informaci o volných a obsazených termínech může zájemce o využití služby zjistit v pracovních dnech od 6:30 do 19:00 hod. na telefonním čísle 733 188 888, nebo osobně v recepci sociální služby Centrum seniorů Mělník, Domov Penzion, Fügnerova 3523.

Zákazník může využít doprovod řidiče Sendolina do místa určení. Pokud tomu nebrání v pořadí další sjednaná doprava, může si zákazník vyžádat vyčkání vozidla na jeho návrat a nástup na zpáteční cestu.


Řidič i zákazník či společně přepravované osoby musí dodržovat pravidla silničního provozu i slušného chování, dbát pokynu řidiče, ve vozidle nesmí konzumovat jídla ani nápoje.

Přednost jízdy automobilem poskytovatele mají uživatelé terénní pečovatelské služby či pobytových služeb Centra seniorů Mělník.


Zrušení zamluvené přepravy je nutné provést co nejdříve, bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom osoba dozví, optimálně alespoň 1 pracovní den předem. Pokud ke zrušení přepravy v předstihu nedojde vůbec a vozidlo bude přistaveno zbytečně, provozovatel služby si bude činit nárok na účtování storno poplatku, a to ve výši nákladů, které aktuálně vznikly (dle ujetých kilometrů).


Ceník služby pro uživatele CSM

  • 1km jízdy 11 Kč

  • Čekání na uživatele 130 Kč

  • Doprovod uživatele 130 Kč


Ceník služby pro seniory mimo CSM

  • 1km jízdy 18 Kč

  • Čekání na uživatele 250 Kč

  • Doprovod uživatele 250 Kč


220 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page