top of page
  • Marta Dušková

Město Mšeno vyhlásilo grantové řízení pro spolky pro rok 2023

Rada města Mšena vyhlásila grantové řízení pro rok 2023 podle Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů.

Termín podání žádostí je vyhlášen do 28. února do 15 hodin. Žádosti je nutné doručit na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu. Je možné ji zaslat i poštou a rozhodné bude datum podání.


O dotaci mohou žádat

  • Spolky, registrované organizace, obecně prospěšné společnosti

  • Právnické osoby s působením v obvodu města

  • Fyzické osoby působící v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit s trvalým pobytem v obvodu Mšenska


Podrobné informace k zásadám města pro udělování grantů jsou zveřejněny na webových stránkách města Město Mšeno - (mestomseno.cz).

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page