top of page
  • Marta Dušková

Město Neratovice vyhlásilo dotační řízení na rok 2023

Vyhlášení dotačního řízení města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní a vzdělávací na rok 2023 se uskutečnilo na zasedání zastupitelstva města 7. prosince.

Žádosti budou přijímány od 17. ledna do 20. února 2023 na předepsaném formuláři s povinnými přílohami.

Způsoby podání žádosti:

a) fyzické osoby v písemné podobě osobním doručením v pracovních dnech v podatelně Městského úřadu Neratovice, nebo poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu Neratovice; v případě zaslání žádosti poštou je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum uvedené na otisku poštovního razítka, a současně v elektronické podobě na adresu: dotace@neratovice.cz,

b) fyzické osoby vlastnící datovou schránku prostřednictvím datové schránky do datové schránky města Neratovice ID: 45qb68g,

c) právnické osoby a fyzické podnikající osoby výhradně prostřednictvím datové schránky do datové schránky města Neratovice ID: 45qb68g. Na žádosti podané jiným způsobem u právnických osob a fyzicky podnikajících osob nebude brán zřetel.


Celé znění výzvy, dotační pravidla a potřebné formuláře je možné si osobně vyzvednout v budově Městského úřadu nám. Republiky 400 v 1. patře na odboru školství a vnějších vztahů. Jsou k dispozici i na webových stránkách města Dotační řízení na rok 2023: Neratovice, kde je možné si je stáhnout.


Žadatelé, kteří budou potřebovat individuální konzultace, se mohou objednat na telefonním čísle 315 650 449. Konzultace budou probíhat v budově na náměstí Republiky 400 v 1. patře s Mgr. Michaelou Kučerovou z odboru školství a vnějších vztahů.


23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page