top of page
  • Marta Dušková

Městská policie Kralupy nad Vltavou nabízí značení jízdních kol

Městská policie Kralupy nad Vltavou bude nabízet značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek "syntetickou DNA" opět na jaře 2022. Značení bude probíhat v garážích budovy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou v termínech 7. a 8. května a 28. a 29 května. Rezervace termínu už probíhá.Od roku 2017 bylo touto metodou v Kralupech nad Vltavou označeno více než 800 předmětů.

Ochrana za pomoci „syntetické DNA“ je novou metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Jedná se o moderní způsob značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek prostřednictvím forenzního identifikačního značení. Toto značení je zvláštní tím, že označení je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem). Každý předmět, který takto označíme, bude zaregistrován v Národním registru forenzního identifikačního značení. To v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného majetku na celém území ČR.


Značení se provádí tak, že strážníci předmět označí pomocí speciálního roztoku a varovnou nálepkou (Chráněno DNA - Městská policie Kralupy nad Vltavou), vyfotografují a vyplní s vámi příslušné formuláře (přihláška do evidence a souhlas se zpracováním osobních údajů), které jsou potřeba pro zaregistrování předmětu do databáze městské policie a do mezinárodní databáze. V případě, že se jedná o nově zakoupený předmět, je vhodné přinést i doklad o nákupu. Není to však povinnost, lze vyplnit čestné prohlášení o nabytí.

Cílem tohoto značení je identifikovat majetek, odradit pachatele krádeží, minimalizovat podvody a urychlit vrácení majiteli. Forenzní značení je odolné a stálé proti běžnému mytí, proti běžným chemikáliím i proti soli. Podrobné informace o forenzním značení jízdních kol naleznete na stránkách: www.forenzniznaceni.cz


Jedinou povinností majitele, který si bude chtít nechat daný předmět takto označit, je dostavit se s předmětem (jízdním kolem, koloběžkou, kompenzační pomůckou), které bude v dobrém technickém stavu, čisté a suché, přinést hodnověrný doklad totožnosti a vyplnit příslušné formuláře. Značení a registrace je zdarma. Aplikace forenzního značení a registrace trvá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo k dlouhému čekání zájemců, je nutné se na konkrétní termín dopředu přihlásit.6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page