top of page
  • Marta Dušková

Mšeno vyhlásilo grantové řízení pro spolky 2022

Rada města Mšena vyhlašuje grantové řízení města Mšena pro rok 2022 podle Zásad města pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů.

Termín doručení žádosti je do 28. února do 17 hodin na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, kde je rozhodné datum podání.


„Město Mšeno chce aktivně spolupracovat se všemi sportovními organizacemi a spolky působícími na Mšensku a podporovat dle svých možností jejich činnost. Jednou z forem podpory jsou finanční dotace na činnost těchto organizací a na pořádání veřejně prospěšných akcí. Pro daný kalendářní rok určí zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu města částku pro podporu organizací a jejich aktivit. Vyčleněná částka bude dle následujících zásad a na základě přijatých žádostí rozdělena mezi uchazeče“.


Plné znění Zásad pro poskytování programových dotací z Grantového fondu města Mšena je zveřejněno na Město Mšeno - (mestomseno.cz).

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page