top of page
  • Marta Dušková

Malé nahlédnutí do historie aneb co nám zanechali naši předkové

Kostel sv. Jakuba Většího se nachází v obci Libiš a jedná se o malou gotickou stavbu z konce 14. století. Je to jednolodní stavba, která připomíná spíše kapli. Krátce po výstavbě byly vytvořeny nástěnné malby, které v 15. století během husitských válek, kdy byly pleněny křesťanské kostely, a tedy i libišský kostel, byly zamalovány. To jim pravděpodobně pomohlo přežít až do současnosti.

Při vstupu do kostela dýchne na návštěvníka dávná historie a nástěnné malby, některé hodně výrazné, některé méně, ale pořád krásné, jsou hodné obdivu. Kostel slouží nejen k církevním službám, jako jsou bohoslužby, křty, uzavření manželství, ale otvírá se i civilnímu životu. Jsou zde pořádány prohlídky, koncerty či exkurze pro školy. Kostel se začal veřejnosti otvírat před třemi lety.


Historií kostela sv. Jakuba Většího provádí Marta Doležalová, která se o kostel stará, a jeho historii zná téměř dokonale. I když, jak sama říká, je tam spoustu tajemných a dosud neobjevených věcí.


„Fresky poprvé objevil restaurátor Čila a restauroval je v roce 1941. Další restaurování proběhlo někdy v roce 1995 a poslední restaurování bylo nutné v roce 2002 po povodních. Na stěnách je vidět, kam až voda zasahala. A svatý Kryštof, který je zde vyobrazen, jak nese Ježíška na rameni přes řeku Jordán, vlastně šlapal skutečně ve vodě, protože voda sahala právě až do úrovně jeho nohou. Proto se už nedochovaly okolo něj namalovaní vodní živočichové. Ještě na fotografiích z 50. let jsou živočichové dobře viditelní. Malby se ale dochovaly vzhledem k jejich vzniku na konci 14. století v dobré kvalitě. Naši předci to uměli“, se zaujetím vypráví Marta Doležalová.

Malby svým rozsahem a kvalitou jsou jedny z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších ve střední Evropě.

„Minulý rok nás navštívilo okolo 750 návštěvníků během adventu až do Silvestra. A taky jsme tady měli 150 dětí ze základní školy v jeden den, takže zájem o historii kostela je celkem velká. Vymysleli jsme i program, trochu jako detektivní hru, kdy měly děti za úkol spočítat ďábly a ďáblovy pomocníky. A mohly k tomu používat mobily, kterými podsvěcovaly malby a ty byly více viditelné. Z tohoto důvodu doporučuji návštěvníkům vzít si s sebou baterku. Když podsvítíte pod určitým úhlem fresku nebo třeba i vrypy, kde jsou různé symboly, tak se odrývají a jsou více viditelné. A děti pátráním objevovaly historii v jiném kontextu. Letos se opět otvíráme školám, v dubnu budeme pořádat koncert vokálního souboru Ensemble Hilaris, v červnu se otevřeme Noci kostelů“, dodává Marta Doležalová.


Podrobné informace k historii kostela je možné získat při osobní návštěvě a poslechnout si zajímavé vyprávění průvodkyně Marty Doležalové či na webových stránkách kostela Kostel sv. Jakuba Většího v obci Libiš (kostel-sv-jakuba-vetsiho-v-obci-libis.cz). Na facebooku Kostel sv. Jakuba Většího - oficiální profil | Facebook jsou prezentovány pořádané akce.


O kostele sv. Jakuba Většího vyšla i publikace Vejdi poutníče autora Ondřeje Faktora.

166 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page