top of page
  • Marta Dušková

Malý on-line rozhovor s Petrem Limprechtem

MĚLNÍK - Dnes si na dálku povídám s komisařem Petrem Limprechtem, zástupcem ředitele Městské policie Mělník. V pořadí devátý z cyklu on-line rozhovorů na jediné téma, a to je současná situace a jak ovlivňuje práci městské policie.

Na úvod se ptám, jak moc se změnila práce městské policie v této nelehké době? Předpokládám, že se rozšířil okruh vašich činností. Museli jste posílit personálně anebo jste ve stejné sestavě?

Naše práce se mění neustále. Ať se již jedná o drobné, ale i značné změny, které přímo souvisí s pandemií, tak ale poměrně často také reagujeme na různé změny, které přináší samotný výkon služby. V době pandemie samozřejmě vzrostla potřeba se zaměřit více na stále se měnící vládní nařízení a další právní normy, které s těmito nařízeními souvisejí. Jedná se samozřejmě o kontroly dodržování povinnosti zakrytí dýchacích cest, kontrola zákazu požívání alkoholu na veřejnosti, omezení pohybu, atd… Dále se naše hlídky pravidelně podílejí na zajištění chodu městského úřadu, kdy strážníci korigují návštěvníky již u vchodu na úřad. Pro někoho se jedná o omezující opatření, ale také díky tomuto opatření má veřejnost stále možnost úřad navštívit. Dle našich neoficiálních výpočtů tak hlídky asistovaly za celou dobu trvání pandemie u cca 10.000 návštěv. Personálně jsme na tom stále stejně a nedošlo k žádnému posílení týmu.

Zasahovali jste nějak výrazně v regionu v souvislosti s dodržováním vládních nařízení? Pokud ano, o co se konkrétně jednalo?

Pro nás znamená region pouze Mělník. Jelikož naše činnost je vykonávána právě jen ve městě Mělník. Samozřejmě hlídky v souvislosti s nařízeními zasahují každý den. Strážníci řeší zejména nezakrytí dýchacích cest, nedodržování omezení pohybu a požívání alkoholu na veřejnosti. Tyto přestupky jsou vždy řešeny dle konkrétní situace, a to zejména domluvou či uložením pokuty. Bohužel jsme již také museli přistoupit k oznámením ke správnímu odboru k dalšímu dořešení.

Vím, že se hodně zabýváte prevencí zejména mezi dětmi. Byla jsem na vaší akci s dětmi v muzeu. Jak to vypadá s prevencí teď, kdy nejsou osobní setkání možná?

Bohužel jsme byli nuceni prevenci kriminality absolutně omezit. Distanční projekty se zaměřením na prevenci kriminality nejsou v našich silách. A samozřejmě i strážníci, kteří se prevenci za normálních okolností věnují, se nyní věnují právě výkonu služby, který je zaměřen na veřejný pořádek a dopravní problematiku.

Jaké jsou okruhy preventivních programů?

Máme velmi širokou nabídku projektů, a to již pro žáky mateřských škol a pokračujeme až do škol středních. V rámci prevence se věnujeme tématu bezpečnost silničního provozu, vandalismu, šikaně, sebeobraně apod. Kompletní nabídka je uvedena na našich webových stránkách: www.mpmelnik.cz

Lze některé z nich praktikovat na dálku on-line? Možná je s tím víc práce než na živo a není zpětná vazba od dětí.

Na tuto otázku jsem již odpověděl výše. Bohužel nejsme schopni přistoupit k distanční formě preventivních projektů.

Jak zasáhla situace spojená s pandemií, ve které žijeme téměř rok, do vašich osobních životů a života vašich rodin?

Samozřejmě nás zasáhla tak jako všechny ostatní. Řešíme úplně stejné problémy jako ostatní rodiče. Distanční výuku, nedostatek aktivit, zákaz sportu, žalostně málo sociálního kontaktu atd. Ale pro naši rodinu má tato pandemická doba i mnoho pozitiv. Jelikož za „normálních“ okolností jsem velmi vytížen a takřka každý víkend jsem na turnajích (pozn. redakce Petr Limprecht je hlavní trenér klubu Hansoo Taekwondo) a cestuji po celém světě, tak nyní jsem každý volný čas s rodinou. A to je vlastně k nezaplacení.

Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům?

Chtěl bych moc poděkovat za podporu, která se městské policii dostávala, jednalo se o mnoho projevů solidarity. Bylo velmi cítit, že jsme pro občany města důležitou složkou a pro nás se jedná o velmi příjemný pocit, který jsme naposledy prožívali v době povodní.

Dále bych chtěl čtenářům popřát pevné nervy, hodně sil a hlavně zdraví.


Děkuji za rozhovor a k přání se přidávám.


407 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page