top of page
  • Marta Dušková

Malý sál muzea hostí putovní výstavu, která je pozvánkou do dávné minulosti

Regionální muzeum Mělník připravilo od pátku 23. dubna putovní výstavu s názvem Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů, která je instalována v malém sále muzea. Dosud je muzeum zavřené, ale snad bude možné navštívit výstavu naživo během května. Pokud nebude situace pro otevření muzea příznivá, muzeum připraví aspoň online variantu. kde bude možné na výstavu nahlédnout aspoň částečně.

Putovní výstavu připravil z podnětu spolku Svatá Ludmila 1 100 let v roce 2019 Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně ve spolupráci s fotografem Stanislavem Boloňským a se Středočeským muzeem v Roztokách. Expozice uvádí návštěvníka do problematiky středních Čech v raném středověku, dále seznamuje s životem a rozvojem a podobami úcty vždy k jednomu ze čtyř prvních českých světců a to je Ludmila, Václav, Vojtěch a Prokop. Krátké původní texty v závěru výstavy seznamují se středočeskými lokalitami, které se pojí k životu nejen sv. Ludmily, ale i dalších svatých osobností.


V Regionálním muzeu Mělník bude výstava doplněna o trojrozměrné artefakty a poznatky, které se vztahují přímo k regionu Mělnicko. Lze jen doufat, že situace bude příznivá pro osobní návštěvu výstavy, která potrvá do neděle 23. května. Výstava je pozváním do dávné minulosti ke kořenům našeho národa a shodou okolností se otvírá právě v pátek 23. dubna na svátek jednoho z prvních patronů sv. Vojtěcha.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page