top of page
  • Marta Dušková

Milostivé léto 2024 právě začíná

Milostivé léto 2024 navazuje na předchozí oddlužovací akce. Začíná 1. července a končí 30. listopadu. Tentokrát je zaměřeno na dluhy zdravotním pojišťovnám, které jsou vymáhány v daňové exekuci.

Co se odpouští

Pokud je dlužné pojistné uhrazeno ve stanoveném termínu, zdravotní pojišťovna je povinna ze zákona odpustit penále a náklady daňové exekuce, které souvisí s dlužným pojistným.

Podmínky Milostivého léta 2024

Odpuštění penále a nákladů daňové exekuce je možné jen při současném splnění těchto podmínek:

  • jak pojistné, tak i penále musí být vymáháno v daňové exekuci. Jestliže jedno či druhé vymáhá soudní exekutor (jde o velmi častou situaci), Milostivé léto uplatnit nelze. Odpuštění není možné ani v situaci, kdy dlužné pojistné ještě v daňové exekuci není.

  • dlužník je fyzická osoba

  • dlužník není v insolvenci (oddlužení)

  • dluh na pojistném musí být uhrazen ve stanoveném termínu (viz dále)

  • daňová exekuce na dluh na pojistném a na penále byla nařízena nejpozději 31. 12. 2023

Ověřit si, zda jsou všechny dluhy vymáhány prostřednictvím daňové exekuce, může každý u své zdravotní pojišťovny, kde najde kontaktní údaje:

Po ověření je třeba podat žádost do 30. listopadu 2024 a úhrada dluhu na pojistném musí být provedena do 31. prosince 2024.

V případě potřeby je možné se obrátit pro další informace na dluhovou help linku 770 600 800.

 

38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page