top of page
  • Marta Dušková

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nominace pro 2. ročník Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové, která je udělována za významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty pro rok 2023.

Jedná se již o druhý ročník a oceňování je udělováno jednou za kalendářní rok za mimořádné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty. Na úrovni resortu zdravotnictví budou oceňovány osobnosti, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly či přispívají k rozvoji tohoto oboru v ČR.


Může být uděleno osobě, která v oboru ošetřovatelství vykonává činnosti déle než 20 let a významně se zasloužila o rozvoj českého ošetřovatelství tím, že například:

  • dosáhla vynikajících výsledků v rozvoji českého ošetřovatelství, nebo

  • výrazně přispěla svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého ošetřovatelství, nebo

  • svou pedagogickou činností výrazně přispěla k výchově sester, nebo

  • podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oboru ošetřovatelství, nebo projevila osobní odvahu a iniciativu při mimořádných situacích.

Cena je udělována pouze fyzické osobě na základě návrhu a je udělována také in memoriam. Návrh může podat fyzická osoba, právnická osoba či skupina osob po předložení nominačního formuláře. V návrhu je nutné uvést podrobné zdůvodnění, jakým způsobem nominovaná osoba naplňuje některá z kritérií.


Návrhy musí být doručeny nejpozději do 28. února na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2.

Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky MZ ČR: pv8aaxd.


Slavnostní vyhlášení se uskuteční 11. května 2023 při příležitosti Mezinárodního dne sester.

Cena nese jméno PhDr. Alice Garrigue Masarykové, první dcery československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Za svůj život se aktivně angažovala ve vzdělávání žen a ošetřovatelek. Založila Českou ošetřovatelskou školu a v roce 1919 také Československý červený kříž a Vyšší sociální školu. Do Prahy pozvala zahraniční odbornice, díky kterým se zvýšila kvalita vzdělávání i prestiž oboru.


Nominační formulář spolu s dalšími informacemi je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Vyhlašujeme nominace pro 2. ročník Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). Oceněná osoba obdrží pamětní list a peněžní odměnu ve výši 100 000 Kč. Peněžní ocenění není udělováno in memoriam.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page