top of page
  • Marta Dušková

Muži v mateřských a základních školách – rozhovor s Janem Spilkou

Pravidelný cyklus medailonků: učitelé zaměstnaní převážně v mateřských školách a na prvním stupni základních škol připravuje na každý měsíc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozhovory přináší odpověď na otázku, co láká muže vzdělávat malé děti v mateřských a základních školách. Paradoxně v minulosti toto povolání patřilo hlavně mužům, nyní je ve školství převaha žen.


Dalším z mužů ve školství je ředitel a učitel Lesní mateřské školy Zahrádka Troja Jan Spilka:


Jak jste si vybral práci, kterou děláte? Směřoval jste k práci s dětmi ve školství odjakživa?

Od dob, kdy si vzpomínám, že jsem řešil, čím se budu živit, jsem chtěl pracovat s lidmi. Zajímala mě psychologie i pedagogika. Nejvíc mě zajímal, a vlastně do dnes zajímá, mechanismus učení jakožto přirozený impulz – zvídavost a její vliv na kvalitu života lidí. Vždy jsem měl rád přírodu, bavilo mě ukazovat ostatním, co krásného se v ní skrývá.

Co Vás na této práci baví a co je na ní nejnáročnější?

Na práci s malými dětmi mě baví pozorovat jejich nadšení a bezprostřednost. Jsem fascinován tím, jak se děti dokáží radovat z maličkostí. Baví mě sledovat, jak rostou, jak překonávají své hranice a rozšiřují svoji komfortní zónu, ať v zimě, v dešti či v pro ně náročnějších sociálních situacích. Líbí se mi být tím, kdo umožňuje, aby se děti vzdělávaly venku v přírodě. A nejnáročnější mi přijde administrativní zátěž práce ředitele. Správně zkoordinovat učitele, asistenty, péči o zázemí, a to vše dokázat časově sladit tak, aby zbyl čas udělat výkazy, rozpočty, mzdy a kontrolu stavu zázemí. To je výzva, se kterou se potýkám.


Berou děti jinak učitele muže než učitelku ženu? Vnímáte nějaký rozdíl ve svém přístupu k dětem, než jaký mají Vaše kolegyně?

Proč učí málo mužů v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ? Myslím, že je to dané hodně tím, že představa společnosti je jiná. Muž má přece vydělávat peníze a dělat mužské práce. Děti jsou starost ženy...


V rámci Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) se už druhým rokem dělá 2x ročně setkání mužů, kteří učí v lesních mateřských školách a musím říci, že chlapi jsou príma! Přijde mi, že dělají věci s dětmi úplně jinak než většina žen. A myslím, že je to pro ty děti velice přínosné. U nás v LMŠ pracují kolegyně s dětmi jiným způsobem než já. Ony umí hrát například hezky na hudební nástroje, umí kreslit a vymýšlet nádherné kreativní věci s přírodními materiály. Já zas vezmu děti a jdeme řezat pilami, zatloukat hřebíčky, vypalovat vypalovačkou či sekat sekerou. Vše smysluplně a v rámci návaznosti na měsíční a týdenní plán.

Myslíte si, že by muži mezi učiteli malých dětí měli být zastoupeni častěji? A co by podle Vás pomohlo, aby ve školkách a na základních školách učil vyrovnanější počet žen a mužů?

Ano, myslím si, že by mezi učiteli v mateřských školách i na prvním stupni základních škol mělo být více mužů. Dle mého názoru i vlastní zkušenosti přistupují muži ke vzdělávacímu procesu jinak než ženy. Ani lépe, ani hůře, zkrátka jinak. Mužská energie a přístup je odlišný. Děti vnímají chlapy jinak a jinak na ně reagují. Domnívám se, že tento odlišný způsob vedení umožní dětem získat širší škálu vzorců chování a přístupů. Spolupráci ženy učitelky a muže učitele při vzdělávání dětí předškolního a raného školního věku vnímám jako velice prospěšnou, a to jak pro děti, tak pro samotné pedagogy. Myslím si, že role muže učitele u malých dětí by měla být více zviditelňována a zdůrazňována. Aby práce učitele nebyla podceňována a podhodnocována. Naopak, aby se z ní stala prestižní pozice, o kterou budou chtít muži i ženy usilovat, a ředitelé budou mít možnost si vybírat. K tomu by pomohlo i navýšení mzdy učitelům a rozšíření benefitů. Pomohly by určitě například ve formě slev na sport, kulturu atd. Ale pevně věřím, že se společnost tímto směrem už ubírá.


Foto: Archiv J. Spilky8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page