top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Muzeum za vraty… žije!

MĚLNÍK - Aktivity Regionálního muzea Mělník jsou v plném proudu, i když nastavená opatření znemožňují přímý kontakt s našimi návštěvníky. Aktuálně probíhají přípravy na reinstalaci části stálé expozice, v níž chceme představit veřejnosti hračky druhé poloviny 20. století ze sbírek muzea a spolu s reinstalací části expozice mechanických hraček ve spolupráci se sběrateli nabídnout též průřez hračkami od 19. století do 80. let 20. století. Spolupracujeme s Mělnickým deníkem, v němž jsou prezentovány sbírkové exponáty nejen z našeho depozitáře jako soutěžní výzva pro čtenáře periodika k zamyšlení a určení jeho účelu. Pro zvídavé jsme vybrali celkem deset kuriozit. Pro milovníky regionální mnohdy tajemné historie nabízíme nové vydání Pověstí z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí Jiřího Zubíka a Josefa Houžvy, k němuž jsou bližší informace na muzejním webu. Usilovně se také pracuje na vydání 12. čísla Vlastivědného sborníku Mělnicka - Confluens.

V oblasti edukace mělnické muzeum spolu s Muzeem hlavního města Prahy spolupořádalo v rámci pracovní skupiny pro spolupráci mezi školami a muzejními institucemi při Komisi pro spolupráci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR on-line pracovní setkání Muzeum škole - škola muzeu, kde své zkušenosti s virtuálními aktivitami pro návštěvníky, rodiny s dětmi, pedagogy a žáky představila edukátorům napříč republikou především středočeská muzea. Muzejní pedagožka také vystoupila s příspěvkem na on-line Dolnorakouském muzejním dnu s prezentací Velké možnosti malého muzea s úvahami o regionální relevantní identitě, rodinné politice, komunitě, či neobvyklé muzejní edukaci.

Přírodovědný úsek pokračuje v terénním průzkumu Mělnicka. V lednu se přírodovědkyně zúčastnila monitoringu vlků na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, který potvrdil výskyt 2 – 3 jedinců v jižní části Kokořínska. V únoru proběhla kontrola známých zimovišť netopýrů a vrápenců. Až do jarních měsíců poběží sčítání zimujících vodních ptáků na vybraných tocích a vodních plochách regionu. Covidový lockdown umožnil i dlouho odkládané práce v depozitáři, katalogizaci herbáře se třemi tisíci položkami. Nejstarší vylisované rostliny pocházejí již z roku 1883…

Aktivity mělnického muzea můžete sledovat online na webu www.muzeum-melnik.cz či sociálních sítích. Aktuálně si nenechte ujít online výstavu obrazů Jaroslava Mokrého.


Kristýna Frelichová

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page