top of page
  • Marta Dušková

Návrhy na Cenu města Mělníka je možné zasílat do konce srpna

Ceny města Mělníka jsou udělovány každý rok již od roku 2004. Letos je možné navrhnout osobnosti z oboru vzdělávání, o čemž rozhodlo vedení města a ceny budou uděleny u příležitosti letošního Dne města.

Návrhy na ocenění osobností z oboru vzdělávání, které svým talentem a svými schopnostmi, prací nebo statečností prospěly městu, může podávat do 31. srpna občan Mělníka předáním písemného návrhu osobně na podatelně městského úřadu, poštou či emailem na adresu z.syrova@melnik.cz.


Návrh musí obsahovat identifikační údaje navržené osobnosti, podrobné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. O udělení ceny bude následně rozhodovat zastupitelstvo města Mělníka a ceny budou předány na slavnostním večeru Dne města 25. listopadu 2023 v Masarykově kulturním domě.


Zlatý řád města Mělníka je udělován především za zcela mimořádné a dlouhodobé aktivity v různých oblastech lidské činnosti, které představovaly či představují pro město Mělník výjimečný přínos.


Stříbrný řád města Mělníka je udělován především za výjimečné aktivity v různých oblastech lidské činnosti, které představovaly či představují pro město Mělník výjimečný přínos.


Bronzový řád města Mělníka je udělován především za ocenění přínosu k rozvoji města Mělníka v různých oblastech lidské činnosti, které představovaly či představují pro město Mělník výjimečný přínos.


Plaketa města Mělníka je udělována především jako ocenění významné osoby, nebo představitele významné instituce při její návštěvě ve městě nebo ocenění váženého občana města při mimořádné příležitosti. Plaketa města Mělníka je dále udělována zpravidla také občanům města Mělníka jako projev uznání za dosažené výsledky v různých oblastech lidské činnosti za kalendářní rok předcházející udělení ceny.


Podrobné informace k Ceně města Mělníka 2023 a seznam dosud oceněných osobností je zveřejněno na webu města Ceny města Mělníka: Mělník (melnik.cz).

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page